2017-12-01

JESTEM SUPER! – PROGRAMY PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W CZASIE WOLNYM

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż dnia 01.12.2017 rozpoczyna się realizacja projektu 
„JESTEM SUPER! – PROGRAMY PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W CZASIE WOLNYM”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu będą odbywały się zajęcia takie jak:

robotyka,

zajęcia plastyczne,

warsztaty kulinarne,

wydarzenia artystyczne,

zajęcia z psychologiem,

terapia pedagogiczna – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy chcą aby ich dzieci wzięły udział w projekcie proszeni są
o składanie Kwestionariusza Zgłoszeniowego w budynku MGOPS w Drohiczynie przy ulicy Warszawskiej 12
lub w formie elektronicznej na adres e-mail: 
mgops-drohiczyn@bialystok.home.pl albo fax: 85 655 83 23   w terminie od 01.12.2017 r.  do 15.12.2017 r.

Regulamin rekrutacji oraz wszystkie wymagane dokumenty dostępne są w biurze MGOPS oraz na stronie internetowej www.mgops-drohiczyn.idl.pl. (w zakładce Projekty → „Jestem Super!”)

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009