Projekt "Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej" w Broku

Projekt "Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej" w Broku służy upowszechnianiu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w zakresie wielu obszarów: (bioróżnorodności, segregacji odpadów, ochrony gatunkowej w szczególności pszczół, odnawialnych źródeł energii oraz innych działań edukacyjnych). Działania te będą realizowane na ścieżkach edukacyjnych, w strefach edukacyjnych oraz infrastrukturze stacjonarnej edukacyjnej (multimedialna sala edukacyjna, kaplica edukacyjno kontemplacyjna). Prowadzona tu edukacja ma kształtować zachowania prośrodowiskowe ogółu społeczeństwa w tym dzieci i młodzieży. Duży nacisk chcemy położyć na propagowanie idei ekologii ducha i katolickiej nauki społecznej w tym zakresie. Mottem przewodnim edukacji stała się Encyklika Papieża Franciszka Laudato Si.


Projekt zakłada następujące działania:

 1. Budowę interdyscyplinarnej ścieżki edukacyjnej z sześcioma tematycznymi strefami edukacyjnymi:
  I – strefa aktywności edukacyjnej  - Biblijny ogród dydaktyczny z kolekcją roślin biblijnych,

  II - strefa aktywności edukacyjnej  - Ochrona gatunkowa ze szczególnym poszerzeniem wiedzy o pszczołach ,
  III- strefa aktywności edukacyjnej  - Rozumiem niebo – planetarium,
  IV- strefa aktywności edukacyjnej  - Bioróżnorodność i aspekt lasu,
  V- strefa aktywności edukacyjnej  - Odpady – Promocja dobrych nawyków – Zasada 5 R
  VI - strefa aktywności edukacyjnej  - Energie odnawialne – Bliżej Słońca 
 2. Remont i przekształcenie budynku świetlicy w budynek dydaktyczny z multimedialną salą edukacyjną i zapleczem dydaktycznym w celu prowadzenia zajęć stacjonarnych, warsztatowych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (mikroskopów, tablicy multimedialnej, lunet, gier i zestawów edukacyjnych) prezentacyjnych (prezentacje multimedialne, filmy), konferencji, seminariów i spotkań tematycznych,
 3. Remont i przekształcenie budynku w kaplicę edukacyjno-kontemplacyjną z zewnętrznie umieszczonymi sekwencjami z Encykliki Papieża Franciszka "Laudato Si" do prowadzenia warsztatów medytacyjnych, kontemplacyjnych i praktykowania ciszy na terenie całego ośrodka położonego na obszarze Puszczy Białej i Doliny Bugu.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków NFOŚiGW  przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia 30 czerwca 2023 roku.

 

 

Tytuł przedsięwzięcia: Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku

Wartość przedsięwzięcia: 4 973 161,00 PLN

Dotacja NFOŚiGW: 4 724 500,00 PLN

Tytuł przedsięwzięcia: Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku.
Wartość przedsięwzięcia: 4 973 161,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 4 724 500,00 PLN

 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009