2022-04-29

KWIETNIOWE COMIESIĘCZNE SPOTKANIE MŁODYCH

COMIESIĘCZNE SPOTKANIE MŁODYCH

 

W Nadbużańskim Ośrodku Ewangelizacji w Drohiczynie 28 kwietnia 2022 roku odbyło się kolejne Comiesięczne Spotkanie Młodych, którego tematem była Tożsamość. Do Drohiczyna przejechali przedstawiciele 8 oddziałów KSM wraz z księżmi Asystentami oddziałów parafialnych z Bielska Podlaskiego wraz z ks. Łukaszem Grabowskim, Bociek razem z ks. Sylwestrem Grzeszczukiem , Brańska, Ciechanowca z  ks. Grzegorzem Konopackim, Hajnówki razem z ks. Rafałem Oleksiukiem, Kosowa Lackiego z ks. Grzegorzem Zasłonką,  Perlejewa z ks. Piotrem Wyszomierskim i Siemiatycz.

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa i rozważanie słów Ewangelii z najbliższej niedzieli, które poprowadził
ks. Piotr Jarosiewicz – Asystent Diecezjalny KSM. Następnie druhna Natalia Rybaczuk poprowadziła warsztat o tożsamości. Uczestnicy podczas prac w grupach zapoznali się z podstawowymi definicjami i elementami tożsamości.

Druhna Natalia Zielińska zapoznała uczestników ze sprawami bieżącymi i planami na najbliższe miesiące.
Po zakończonym spotkaniu w kuluarach nadszedł czas na rozmowy, dzielenie się doświadczeniami wyniesionymi
z przeprowadzonych akcji i spotkań. Ks. Daniel Plewka – z-ca Asystenta Diecezjalnego poprowadzi modlitwę na zakończenie spotkania i udzielił błogosławieństwa zebranym.

Kolejne Comiesięczne Spotkanie Młodych odbędzie się 19 maja w  Ostrożanach, gdzie zawierzymy Stowarzyszenie, członków, całą młodzież diecezji drohiczyńskiej Matce Najświętszej.

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009