2022-02-24

Zebranie Krajowej Rady KSM

Najbliższe Zebranie Krajowej Rady będzie miało miejsce w Hotelu Ibis Styles w Siedlcach.
Adres: ul. Jana Pawła II 10, 08-110 Siedlce. W hotelu można się meldować od godz. 15.00. Zgodnie
z agendą, przesłaną w poprzednim komunikacie, Zebranie rozpocznie się Mszą Świętą w Katedrze
Siedleckiej o godzinie 18.00.

Asystent Generalny KSM ks. Andrzej Lubowicki zaprasza do wspólnej modlitwy o pokój. ???? Niech nasza modlitwa nieustannie trwa: 

https://www.facebook.com/ksm.polska/videos/403499158205336 

 

Wybory do Prezydium KR i Krajowej Komisji Rewizyjnej KSM
W wyznaczonym terminie wpłynęło 7 kandydatur do Prezydium oraz 2 kandydatury do Krajowej
Komisji Rewizyjnej. Ze względu na fakt, iż nie wszyscy kandydaci do Prezydium wyrazili wolę
kandydowania do Komisji, podjęto decyzję o wyznaczeniu nowego terminu zgłoszeń kandydatur do
Komisji. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostały przesłane w dniu wczorajszym. Wybory, zgodnie
z regulaminem, odbędą się w trzech częściach: I tura – wybór przewodniczącego Prezydium,
II tura – wybór pozostałych osób do Prezydium oraz w trzeciej części – wybór członków Krajowej
Komisji Rewizyjnej.

Tytuł przedsięwzięcia: Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku.
Wartość przedsięwzięcia: 4 973 161,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 4 724 500,00 PLN

 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009