2021-10-18

Podziękowanie

„Życie jest ciepłem, ciepło jest ogniem, a ogień jest tylko u Boga”.

George R.R. Martin

 

         Dziś po raz kolejny doświadczyliśmy ciepła nie tylko od jego dystrybutora – czyli Firmy Enea Ciepło Sp. z o.o., ale przede wszystkim od Dawcy i Twórcy - czyli samego Boga.

         W ramach działań fundacji Enea, Enea Ciepło Sp. z o.o. działającej przy ulicy Augustowskiej 6 w Białymstoku, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej na ręce Prezesa Druha P. Mateusza Stefaniuka 18 października 2021 r. otrzymało samochód Volkswagen Transporter do użytku wewnętrznego naszego Stowarzyszenia.

         Za dar serca, otwartość na młodzież i ciepło którego doświadczamy z serca dziękujemy. Obiecujemy, że auto służyć będzie młodzieży zarówno w ciągu roku jak i podczas wakacji na obozach, wyjazdach, pieszych pielgrzymkach i wszędzie tam gdzie Duch Święty podpowie.

 

        Jednocześnie zapraszamy i zachęcamy by odwiedzić naszą zrzutkę i wesprzeć modlitwą, postem i ofiarą. Więcej: https://zrzutka.pl/222dfj 

 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009