2021-04-12

Czuwanie Maturzystów

Czuwanie Maturzystów Diecezji Drohiczyńskiej odbyło się 9 kwietnia br. Z racji obostrzeń przybrało ono zupełnie inną formę. 

   Tegoroczni abiturienci nie mogli tradycyjnie zgromadzić się na Jasnej Górze przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. Jednak ks. Piotr Jarosiewicz, Dyrektor Wydziału Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej zaprosił do przeżywania czuwania zgodnie z zaplanowanym harmonogramem on-line.

   Pierwszym punktem spotkania była Msza Święta, którą w intencji maturzystów odprawił ks. bp Piotr Sawczuk w swojej kaplicy. Ekscelencja polecił wszystkich tegorocznych maturzystów opiece Matki Bożej oraz zachęcił młodzież do duchowej łączności w tym czasie.

   Kolejnym punktem było spotkanie modlitewne w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim. Rozpoczęło się ono Koronką do Bożego Miłosierdzia poprowadzoną przez ks. Krzysztofa Kisielewicza, kustosza Sanktuarium. Następnie została wygłoszona konferencja przez ks. Dariusza Kucharka, Ojca Duchownego Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie pt.: „Nauczycielu gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie”. W trakcie konferencji ks. Dariusz mówił: „Słowa z Pisma Świętego: „Nauczycielu gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie” nie są rozkazem, a są przynagleniem do tego, abyśmy przyszli, zobaczyli, poczuli. Dopiero wtedy zobaczymy, gdzie Jezus mieszka. Bo zobaczyć gdzie ktoś mieszka, oznacza odkryć kim On jest”. Na zakończenie przed Najświętszym Sakramentem jedna z maturzystek zawierzyła Bożemu Miłosierdziu tegorocznych maturzystów. W intencji przystępującej do matury młodzieży, ich rodziców, wychowawców, nauczycieli odmówiony został różaniec, któremu przewodniczył al. Piotr Zdzieborski.

   Tegoroczni absolwenci szkół średnich byli również zaproszeni do łączności z Jasną Górą. Dwie przedstawicielki maturzystek wraz z młodzieżą z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej i scholą parafialną z parafii WNMP w Siemiatyczach pod opieką Pani Magdy Murawskiej udali się do Częstochowy. Przed Cudownym Obrazem Pani Jasnogórskiej została odprawiona Msza św., którą sprawowali ks. Piotr Jarosiewicz i ks. Daniel Plewka wypraszając potrzebne łaski na czas pisania egzaminów dojrzałości. Podczas Apelu Jasnogórskiego transmitowanego przez TV Trwam został odczytany również Akt Zawierzenia Królowej Polski.

   W tym miejscu wyrazy wdzięczności kierujemy do ks. bp. Piotra Sawczuka za odprawienie Mszy Świętej w intencji maturzystów. Podziękowanie za otwartość i umożliwienie transmisji internetowej składamy ks. Krzysztofowi Kisielewiczowi, proboszczowi parafii Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim oraz księżom wikariuszom: ks. Błażejowi Somociukowi i ks. Pawłowi Kocowi oraz Panu Mirkowi, organiście wraz ze scholą parafialną. Dziękujemy również dyrekcji i uczniom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.  Na ręce Ojca Przeora Zakonu Św. Pawła, Pierwszego Pustelnika Samuela Pacholskiego, wszystkim braciom paulinom dziękujemy za otwartość i możliwość odbycia Pielgrzymki na Jasną Górę. Dziękujemy także ks. Piotrowi Jurczakowi, Ekonomowi Diecezji Drohiczyńskiej za wynajem busa, dzięki czemu mogliśmy dojechać na Jasną Górę.

tekst – Uczestnicy czuwania
zdjęcia – archiwum KSM DD

 

Zapraszamy do retransmisji poszczególnych etapów CZUWANIA MATURZYSTÓW:

SPOTKANIE W SOKOŁOWIE PODLASKIMhttps://www.facebook.com/171088536265286/videos/285039123064149

MSZA ŚWIĘTA Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZUhttps://www.facebook.com/171088536265286/videos/209406130521980

APEL JASNOGÓRSKIhttps://www.facebook.com/171088536265286/videos/209406130521980

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009