2020-08-14

Pielgrzymka do Częstochowy


          Dnia 13 sierpnia odbyła się autokarowa pielgrzymka do Częstochowy z okazji wejścia Jubileuszowej XXX Pieszej pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę.

          W wyjeździe wzięło udział 90 pielgrzymów. W trakcie drogi modliliśmy się, śpiewaliśmy ale też słuchaliśmy konferencji. 

           Po dotarciu na Aleje Jasnogórskie wraz z innymi grupami autokarowymi z naszej diecezji, oczekiwaliśmy na przedstawicieli naszej pieszej pielgrzymki, którzy szli 13 dni do Częstochowskiej Pani aby wspólnie wejść przed Jej tron. W tym wydarzeniu wziął udział również J.E. Ksiądz biskup Piotr Sawczuk - ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej. 

           Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom pielgrzymki za wspólnie przemierzone kilometry, wspólną modlitwę i rodzinna atmosferę.

Tytuł przedsięwzięcia: Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku.
Wartość przedsięwzięcia: 4 973 161,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 4 724 500,00 PLN

 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009