Obozy KSM dofinansowane przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników LATO 2022

Termin:
2022-05-10 do 2022-08-30
Miejsce wydarzenia:Drohiczyn, Brok, Góry
Opis:

Kolonie KSM dofinansowane przez

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

 

LATO 2022

 

Informujemy, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej organizuje półkolonie dofinansowane przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci pochodzących z terenów wiejskich. Wypoczynek letni będzie zorganizowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia, dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z naszą tegoroczną ofertą ferii:

Lp.


MIEJSCE

RODZAJ

TERMINWIEK

KOSZT

 1.  

BROK

 

OBÓZ FORMACYJNO-REKREACYJNY

 

27.06 – 05.07.2022 r.

7-12 lat

300 zł

 1.  

07.07 – 15.07.2022 r.

13-16 lat

300 zł

 1.  

18.07 – 26.08.2022 r.

7-12 lat

300 zł

 1.  

 

29.07 - 06.08.2022 r.

13-16 lat

300 zł

 1.  

GÓRY

 

25.06 - 03.07.2022r.

8-12 lat

300 zł

 1.  

04.07 – 12.07.2022 r.

13-16 lat

300 zł

 1.  

13.07 – 21.07.2022 r.

8-12 lat

300 zł

 1.  

22.07 – 30.07.2022 r.

13-16 lat

300 zł

 1.  

DROHICZYN

02.07 – 10.07.2022 r.

7-12 lat

300 zł

 

WARUNKI UCZESTNICTWA w obozach formacyjno - rekreacyjnych:
1. Udział w wypoczynku może wziąć dziecko, które nie ma objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku,
2. Jedno z rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika ubezpieczone jest w KRUS-ie w pełnym wymiarze,
3. Wiek uczestników:  5 – 16 lat (Od 01 stycznia 2006 do 31 grudnia 2017)
4. Zgłoszenia, czyli wypełniona KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA, REGULAMIN, w przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych OPINIA LEKARSKA o braku przeciwskazań do uczestnictwa w wypoczynku, wraz z ważnym i oryginalnym zaświadczeniem z KRUS w pełnym wymiarze (jednego z rodziców) należy przesłać na adres:

Biuro KSM,
ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn;

lub dostarczyć osobiście w dniach:
pn. 9.00-16.00
wt. – pt. w godz. 8.00 - 16.00.

5. Pod uwagę w procesie rekrutacji będą brane tylko osoby, których pełny komplet dokumentów
w oryginale będzie dostarczony do Biura KSM.
6. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na obóz należy w ciągu 5 dni roboczych (ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem obozu) wpłacić podaną kwotę osobiście w Biurze KSM lub przelewem na konto:

KSM Diecezji Drohiczyńskiej
94 8063 0001 0010 0104 6213 0016
w tytule przelewu należy wpisać tylko: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania uczestnika,
termin i miejsce obozu
np. Anna Kowalska, Brańsk, 27.06 – 05.07.2022 r. Brok

7. W przypadku nieotrzymania wpłaty w podanym terminie, uczestnik zostanie wykreślony z listy.
 

UWAGA!!!

1. Termin zgłoszeń do zapełnienia miejsc. Osoby nie zgłoszone wcześniej nie będą przyjmowane.

2. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

3. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

4. Karty nie wypełnione do końca i bez zaświadczenia z KRUS nie będą brane pod uwagę!!! 

5. W razie rezygnacji z udziału w obozie wpłaty nie będą zwracane.

6. Nie ma zgłoszeń i zapisów telefonicznych!

7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
- odwołania obozów w momencie nieotrzymania dofinansowania ze środków z FSUSR

- odwołania obozów w momencie nieuzbierania odpowiedniej ilości uczestników na obóz oraz gdy przepisy sanitarne na terenie RP zabronią organizacji takiej formy wypoczynku letniego

- zmiany terminów obozów.

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

noclegi, wyżywienie, kadrę kierowniczą, wychowawczą i duchową, opiekę medyczną, program promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, gry i zabawy oraz wiele niezapomnianych atrakcji!

 

 UCZESTNCY POWINNI ZABRAĆ ZE SOBA NA OBÓZ:

ważną legitymację szkolną, obuwie sportowe + druga para gdyby jedna przemokła, ubrania na każdą pogodę, płaszcz przeciwdeszczowy, czapka z daszkiem lub kapelusz, kapcie, strój kąpielowy, klapki pod prysznic, przybory toaletowe do higieny osobistej, leki na własne dolegliwości (również choroba lokomocyjna), preparat od komarów, różaniec, instrument muzyczny np. gitarę, o ile ktoś gra.

 

Obozy KSM dofinansowane przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników  LATO 2022

Zobacz także:

2024-03-06 do 2024-04-30
cały świat
2024-04-27 do 2024-04-28
Drohiczyn
2024-06-01 do 2024-06-02
Lednica

Tytuł przedsięwzięcia: Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku.
Wartość przedsięwzięcia: 4 973 161,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 4 724 500,00 PLN

 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009