2024-04-18

Maturzyści na Jasnej Górze: „Świadkowie wiary i nadziei”

Maturzyści Diecezji Drohiczyńskiej tuż przed przystąpieniem do egzaminu dojrzałości tradycyjnie udali się do Częstochowy, gdzie u stóp Tronu Jasnogórskiej Pani, prosili o potrzebne łaski i dary Ducha św. na czas matur i podejmowania najbliższych życiowych decyzji.

Tegoroczna pielgrzymka odbyła się 10 kwietnia, a udział w niej wzięło ponad sześciuset maturzystów, którzy wraz z księżmi, dyrekcjami szkół, nauczycielami oraz wychowawcami odpowiedzieli na zaproszenie ks. dr. Piotra Jarosiewicza – dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.

Spotkanie rozpoczęło się w Auli Jana Pawła II gdzie ks. Piotr Jarosiewicz powitał wszystkich przybyłych pielgrzymów. Został przedstawiony plan spotkania oraz tegoroczny prelegent konferencji, który poprowadził również czuwanie przed wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny – ks. Rafał Jarosiewicz – współautora książki „Jestem”, Misjonarz miłosierdzia, ewangelizator, Dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Prezesa Fundacji „SMS z NIEBA”, oraz autor wielu książek, tekstów i muzyki. Podczas konferencji i czuwania poruszane były moralne wartości i zasady oraz własne oddanie do osiągnięcia dobra, zarówno dla jednostki jak i społeczności.

Podejmowanie decyzji w duchu kerygmatu polega na rozważaniu konsekwencji swoich działań oraz ich zgodności z zasadami wiary i moralnością. Ksiądz Rafał podzielił się świadectwem swojego życia i postępowania zgodnie z wartościami wiary chrześcijańskiej. Podkreślał, że to nie tylko wyrażanie wiary słowami, ale przede wszystkim poprzez czyny i decyzje, które świadczą o zaangażowaniu w praktykowanie miłości. W ten sposób życie staje się świadectwem głębokiej wiary i zaangażowania w realizację Bożego planu miłości dla świata.

Na koniec czuwania każdy maturzysta dostał wizerunek Jezusa Miłosiernego, zawierzając mu swoje życie i decyzje. Podczas czuwania nie zabrakło również czasu na sakrament pokuty i pojednania.

Następnym punktem programu było wystąpienie Teatru Tańca „Lilia” który tworzą przede wszystkim młodzi ludzie, którzy swoimi talentami oraz ewangelicznym zapałem z radością przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku polskiej sceny artystycznej, zarówno w sferze religijnej, jak i świeckiej. Wszyscy aktorzy to doświadczeni tancerze, którzy dbają o realizację projektu na wysokim poziomie i którzy poprzez sztukę chcą dać świadectwo swojej wiary. Ich mottem są słowa z Dziejów Apostolskich, że to „w Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”.

Teatr Lilia wystawił sztukę o takim samym tytule. Była to opowieść o życiu Maryi przekazana językiem muzyki i tańca. Maturzyści nie usłyszeli w niej słów. Dla aktorów, którzy występowali był to szczególny rodzaj modlitwy, dlatego młodzi rzeczywiście podczas samego spektaklu byli wyciszeni, oraz włączyli się do wspólnej medytacji i rozważania tego co działo się na scenie.

Następnie po zakończeniu sztuki maturzyści sami mogli podążyć drogą Maryi i Jezusa podczas drogi krzyżowej, która odbyła się na Wałach Jasnogórskich i stała się niezwykłym doświadczeniem duchowym. W blasku płonących pochodni, w cieniu klasztornych murów, młodzi ludzie podążali śladami cierpienia i miłości Chrystusa. Każda stacja stawała się momentem refleksji nad własnym życiem, wyborami i nadzieją na przyszłość. Rozważania przygotowane zostały przez Uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Reymonta pod przewodnictwem ks. Łukasza Redosza, oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu pod przewodnictwem.

Po chwili przerwy wszyscy spotkali się w Kaplicy Cudownego Obrazu by tam w godzinie Apelu Jasnogórskiego wraz z pasterzem naszej diecezji bp. Piotrem Sawczukiem oddać swoje troski i nadzieje w Jej opiekę. Wraz z końcem trudnych lat nauki, pełnią nadziei i oczekiwania, tegoroczni maturzyści modlili się o wsparcie i prowadzenie w czasie zdawanych egzaminów. W imieniu wszystkich przybyłych akt zawierzenia Matce Bożej odczytali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach, a rozważanie poprowadził ks. Piotr Jarosiewicz.

Zwieńczeniem pielgrzymki była Msza św., której przewodniczył bp Piotr Sawczuk. W skierowanym słowie wspomniał o walce z prawdą, która w dzisiejszym świecie jest często spychana, dość często zagłuszana i przykrywana kłamstwem, ale zwycięża. Koniec końców pokazuje tę jedyną prawdę, która wychodzi na jaw. Ksiądz Biskup podczas kazania podkreślił również to, że zgromadzili się tu prosząc o wstawiennictwo na czas egzaminów maturalnych jak również dlatego, że szukają Boga, szukają jego miłości i utwierdzenia w tym, że jest on przy nich, wspiera ich i kroczy razem z nimi.

Na zakończenie czuwania ks. Piotr Jarosiewicz podziękował przede wszystkim Bogu za to że zgromadził uczestników tej pielgrzymki w duchowej stolicy Polski, bp. Piotrowi, kapłanom, siostrom zakonnym, katechetom – za ich zaangażowanie i poświęcenie, serce i czas, sakramenty i dzielenie się Bogiem na co dzień. Słowa podziękowania skierował również do Dyrekcji Szkół, wychowawców, nauczycieli, pracowników szkół którzy towarzyszą i modlą się za maturzystów. Słowa wdzięczności przekazał na ręce Kustosza, br. Mariusza pochodzącego z naszej diecezji oraz do wszystkich Ojców Paulinów za przyjęcie, otwartość i możliwość modlitwy. Podziękował również Ks. Rafałowi Jarosiewiczowi za wygłoszoną konferencję i czuwanie. Za oprawę muzyczną podczas całego spotkania Pani Renacie Suchcie oraz zrzeszonym młodym z Łochowa, Siemiatycz i Bielska oraz LSO DD za oprawę Eucharystii na ręce obecnego ks. Partyka Nagórnego, Zarządowi KSM na ręce Prezes Druhny Natalii Zielińskiej.

Świadectwem tego spotkania podzieliła się z nami jedna z uczestniczek, tegoroczna maturzystka Julia: 10 kwietnia – czuwanie maturzystów. Czas modlitwy i oddania Matce Bożej. Oddania tego, co dla nas najtrudniejsze. Szczególnie teraz, gdy jesteśmy przed ważnym dla nas egzaminem dojrzałości. Przyjeżdżając do Częstochowy czułam wewnętrzna potrzebę bycia tam. Wiedziałam, że jest to miejsce, w którym powinnam być. Miejsce, do którego przybywa się z uśmiechem na twarzy i spokojem. Stojąc w kaplicy Matki Bożej podczas apelu wpatrywałam się w jej wizerunek. Wewnętrznie czułam jej obecność. Gdy dziękowałam Jej za dar życia, wielkie ciepło przeszło przez moje ciało. To była Miłość. Ogromna miłość, z jaką kocha każde swoje dziecko.

Tekst i zdjęcia: Kamila Dębska

Tytuł przedsięwzięcia: Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku.
Wartość przedsięwzięcia: 4 973 161,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 4 724 500,00 PLN

 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009