2019-02-19

Podsumowanie Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Diecezjalnych oraz Zebranie Krajowej Rady

EUCHARYSTIĄ CELEBROWANĄ PRZEZ J.E. KS. BPA MARKA SOLARCZYKA, DELEGATA KEP DS. KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY, 15 LUTEGO 2019 R. W TORUNIU ROZPOCZĘŁA SIĘ OGÓLNOPOLSKA SESJA ZARZĄDÓW DIECEZJALNYCH KSM. W SŁOWIE SKIEROWANYM DO MŁODYCH KSIĄDZ BISKUP PRZYPOMNIAŁ, „ABYŚMY PRZYJMUJĄC DARY PANA BOGA, NIE WYRYWALI SIĘ I DALI SIĘ PROWADZIĆ”. KSM DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ RÓWNIEŻ BYŁ OBECNY. 

 

Obrady Krajowej Rady Stowarzyszenia zostały zainaugurowane uroczystym odśpiewaniem hymnu oraz przywitaniem i przedstawieniem delegacji z poszczególnych diecezji. W piątkowy wieczór zaprezentowane zostały minione i zaplanowane w najbliższym czasie inicjatywy. Są to m.in. inicjatywa modlitewna w intencji życia poczętego „40 Dni dla Życia”, udział KSM w spotkaniu młodzieży nad Lednicą czy Mapa Wspólnot tworzona w ramach inicjatywy Młodzi+

W programie spotkania było również „Seminarium Środowiska Młodzieży” zorganizowane w ramach projektu pn. „Środowisko Młodzieży” realizowanego przez „FUNDACJĘ DLA MŁODZIEŻY”. Podczas seminarium swoje prelekcje wygłosili: ks. dr Marcin Szczodrowski, który mówił nt. „Ekologii ducha i katolickiej nauce społecznej w temacie ekologii” oraz Pan Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, który przybliżył temat „Budowania środowiska młodzieżowego wokół zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska”.

W ramach projektu, poza wspomnianymi seminariami, organizowane będą m.in. cykle szkoleń „Lider Środowiska Młodzieży”, których celem jest wyszkolenie w lokalnych środowiskach młodych liderów, którzy będą odpowiedzialni społecznie, zwłaszcza w przestrzeni ochrony środowiska naturalnego. Ponadto przeprowadzone zostaną eventy „Młodzi Dobra” oraz powstanie mobilna” Aplikacja Dobra”

Seminarium zostało poprzedzone konferencją prasową, w której uczestniczyli: JE ks. bp. Marek Solarczyk – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. KSM; Patryk Czech – Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady KSM oraz Koordynator projektu pn. Środowisko Młodzieży; Pan Sławomir Mazurek – Minister Środowiska, Podsekretarz Stanu; ks. dr Andrzej Lubowicki – Asystent Generalny KSM oraz ks. Łukasz Meszyński – Asystent Diecezjalny KSM Diecezji Toruńskiej. Szczegółowa relacja dostępna jest na stronie Internetowej projektu: www.srodowiskomlodziezy.pl.

W trakcie sobotnich obrad podsumowane zostały projekty realizowane przez KSM w przestrzeni ogólnopolskiej. Są to m.in. akcja „Polak z Sercem!” adresowana do młodych Polaków mieszkających za naszą wschodnią granicą, projekt „Tożsamość jutra”, który mobilizujący do refleksji nad polską tożsamością narodową w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz szkolenia Instruktorów KSM i ich rola i zadania w najbliższym czasie.

Najważniejszymi elementami spotkania były wybory uzupełniające do Prezydium Krajowej Rady KSM oraz dyskusja nad nowelizacją statutu Stowarzyszenia. Nowym Zastępcą Przewodniczącego Prezydium został druh Tomasz Kasprzak z Archidiecezji Poznańskiej. Krajowa Rada podjęła również decyzję o przyjęciu propozycji nowego statutu, który zostanie teraz przedłożony do akceptacji Konferencji Episkopatu Polski.

Eucharystia podczas drugiego dnia spotkania sprawowana była w intencji dziękczynnej na 85 lat od powołania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. Celebrans, J.E. ks. bp. Wiesław Śmigiel, Pasterz Diecezji Toruńskiej w wygłoszonym słowie mówił, że „Jeśli chcemy żeby w naszym życiu dokonywały się znaki to potrzebujemy wiary. Wiara będzie wtedy kiedy otworzymy się na Słowo Pana. Otwarci na łaskę karmimy się Eucharystią i w konsekwencji dzielimy się miłością”.

Sobotni wieczór młodzi spędzili poznając uroki Torunia podczas przygotowanej przez gospodarzy gry miejskiej pt. 12 godzin z życia św. Stanisława Kostki.

Ogólnopolskie spotkanie zakończyła niedzielna Eucharystia pod przewodnictwem o. Tadeusza Rydzyka CSsR w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.

 

Tekst i zdjęcia: www.ksm.org.pl, archiwum KSM DD

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009