2023-09-18

Kultura Kreująca Młodych II

Do Drohiczyna, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, przybyli uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz najstarszych klas szkół podstawowych na Diecezjalny Dzień Młodzieży, Kultura kreująca młodych II.

 

Dzięki życzliwości, współpracy z Województwem Podlaskim, które po raz kolejny łączyło się w projekt "Kultura kreująca młodych II"  - odbyło się największe spotkanie młodych w diecezji drohiczyńskiej. Miało ono miejsce na placu pod Katedrą w Drohiczynie.

Przygotowania do tego wydarzenia trwały już prawie rok odkąd dostaliśmy dofinansowanie z Województwa Podlaskiego.

W ramach tego zadania zostało zrealizowane:

- Plan i harmonogram wydarzenia, promocji poprzez udostępnianie na portalach społecznościowych.

- Przygotowanie materiałów promocyjnych w formie plakatów (500 szt.),

- Wysyłka przygotowanych materiałów do Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych (150 pakietów) z terenu południowej części Województwa Podlaskiego.

- Zamieszczanie informacji o projekcie w prasie między innymi w Tygodniku Niedziela.

- Zapowiedzi i audycje w: Katolickie Radio Podlasia oraz audycji: "Z Bogiem nad Bugiem" w Polskim Radiu Białystok.

- Spotkanie w celu wypracowania materiałów promocyjnych spotkania, które zostaną rozdane uczestnikom wydarzenia.

W trakcie tego działania  przeszkoliliśmy wolontariuszy z zakresu animacji czasu wolnego oraz pierwszej pomocy

W trakcie szkolenia animatorów zostały poruszone zagadnienia takie jak: pojęcie czasu wolnego, efektywne wykorzystanie czasu, animacja i zadania animatora, komunikacja, jak przełamać stres do występów przed grupą, rozwiązywanie konfliktów czy gry i zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W trakcie kursu pierwszej pomocy zostały poruszone zagadnienia takie jak: czym jest pierwsza pomoc, jak powinny funkcjonować i jak należy oceniać pracę podstawowych parametrów życiowych, możliwe zagrożenia dla poszkodowanego i osób z otoczenia oraz nauka jak im przeciwdziałać, nauka postępowania w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia; algorytmu ABC dla dorosłych i dzieci, poparta ćwiczeniami.

Osoby zrekrutowane jako wolontariusze zostały podzielone na grupy i przyporządkowane do poszczególnych zadań i funkcji.

W dniu wydarzenia:

1. Przygotowanie placu (rozstawienie sceny, nagłośnienia). Aby odpowiednio przygotować miejsce spotkania, przybyło ponad 30  wolontariuszy. Do ich zadań należało między innymi: rozstawienie namiotów, przeprowadzenie punktu informacyjnego, wsparcie punktu medycznego, wsparcia logistycznego, animacji uczestników spotkania, itp.

2. Integracja. Została ona przeprowadzona, przez osoby zajmujące się animacją czasu wolnego. 

3. Koncert z elementami profilaktyki wyjścia z uzależnień i używek.

W trakcie koncertu został zrealizowany program profilaktyczny pod nazwą "SMAK ŻYCIA". Głównymi celami programu profilaktycznego były:

a) rozpoznawanie własnych potrzeb oraz podejmowanie odpowiedzialnych decyzji dotyczących zdrowia,

b) ukazanie sposobów na spędzanie wolnego czasu w sposób bezpieczny i twórczy,

c) czym jest asertywność i sztuka odmawiania,

d) ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki),

e) promowanie zasad zdrowego trybu życia.

5. Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma pamiątkowe gadżety w postaci silikonowej opaski na rękę oraz notesu.

 

Tytuł przedsięwzięcia: Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku.
Wartość przedsięwzięcia: 4 973 161,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 4 724 500,00 PLN

 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009