2022-05-17

Dzień Wspólnoty Wspólnot Diecezji Drohiczyńskiej

W dniach 10-11 czerwca 2022 r. odbędzie się w Drohiczynie kolejny Dzień Wspólnoty Wspólnot pod hasłem: „Błogosławieni uBOGAceni”.

Dzień Wspólnoty Wspólnot Diecezji Drohiczyńskiej

 

W dniach 10-11 czerwca 2022 r. odbędzie się w Drohiczynie kolejny Dzień Wspólnoty Wspólnot pod hasłem: „Błogosławieni uBOGAceni”.

 

Świętowanie związane jest z 23. rocznicą pobytu św. Jana Pawła II w Drohiczynie obchodzoną od wielu lat jako „Dzień Podlasia”. Na to spotkanie zaproszeni są członkowie wszystkich wspólnot działających na terenie naszej diecezji. W tym roku, po przerwie związanej z epidemią, chcemy również wrócić do idei spotkania wszystkich wspólnot, by razem modlić się i doświadczyć radości spotkania.

PROGRAM SPOTKANIA

PIĄTEK, 10 czerwca – DZIEŃ WSPÓLNOTY DOROSŁYCH

17.00 – modlitwa różańcowa (plac przy katedrze, prowadzą członkowie Żywego Różańca)

18.00 – Msza św. w 23. rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Drohiczynie (plac przy katedrze, przewodniczy bp Piotr Sawczuk)

19.30 – poczęstunek w ogrodach seminaryjnych

20.30 – wieczorne czuwanie z Panem (katedra, prowadzi Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Józefa)

SOBOTA, 11 CZERWCA – DZIEŃ WSPÓLNOTY DZIECI I MŁODZIEŻY

07.30 – uroczysta jutrznia (katedra, przewodniczy bp Piotr Sawczuk)

08.00 – śniadanie

09.30 – recepcja i przyjmowanie grup

10.00 – zajęcia w grupach tematycznych

              GRUPA 1: MINISTRANCI I LEKTORZY

  1. liturgiczna gra terenowa – ministranci podzieleni na grupy będą poszukiwać ukrytych w Drohiczynie zagadek i zadań, od wykonania których zależy ich przejście do kolejnego etapu; dobra propozycja zwłaszcza dla najmłodszych ministrantów
  2. I Diecezjalny Konkurs Liturgiczno-Biblijny – przeznaczony dla wszystkich ministrantów; warto zaprosić do niego zwłaszcza ministrantów wyróżniających się wiedzą i zaangażowaniem; konkurs w 3 kategoriach wiekowych: do 11 roku życia / 12-15 lat / powyżej 15 lat; materiały do przygotowania dostępne są pod https://drohiczynska.pl/wp-content/uploads/2020/04/icon_download.png https://drohiczynska.pl/wp-content/uploads/2020/04/icon_download.png linkiem; najstarszą kategorię obowiązuje ponadto Ewangelia wg św. Jana na podstawie Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003; Biblia Tysiąclecia Online, Poznań 2003, wydanie IV] https://drohiczynska.pl/wp-content/uploads/2020/04/icon_next.png https://drohiczynska.pl/wp-content/uploads/2020/04/icon_next.png pod linkiem.
  3. warsztaty asysty liturgicznej – w zależności od ilości i wieku zgłoszonych grup wyodrębnione zostaną zespoły, w których będą ćwiczone różne umiejętności przydatne do tworzenia asysty liturgicznej, m.in. warsztaty ceremoniarskie, asysta z księgą, trybularzem i łódką, akolitkami, itp.

GRUPA 2: SCHOLE PARAFIALNE

Zapraszamy na mini-warsztaty muzyczne w dwóch kategoriach:

  1. schole dziecięce: nauka nowych piosenek z akompaniamentem gitarowym do wykorzystania w swoich parafiach
  2. schole młodzieżowe: pieśni uwielbienia i elementy emisji głosu

GRUPA 3: MŁODZIEŻ

Wydział Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza na Szkołę Lidera Wspólnot. Szkoła Lidera powstała po to, aby rozwijać członków Stowarzyszenia i przygotować ich do prowadzenia pracy organizacyjnej na szczeblu parafii, okręgu i diecezji. Efektem ukończenia Szkoły Lidera ma być danie konkretnych narzędzi do zastosowania w życiu osobistym i w Stowarzyszeniu. W skład Szkoły Lidera wchodzą warsztaty i wykłady o następującej tematyce:

– Po co lider w grupie? Cechy i zachowania lidera. Portret psychologiczny lidera.

– Chrześcijańscy liderzy. Św. Jan Paweł II o chrześcijańskich liderach.

– Proaktywność. Zarządzanie czasem. Planowanie rozwoju osobistego.

– Role w zespole. Przywództwo. Wychowywanie następców.

– Problemy w grupie. Jak motywować współpracowników?

– O zaangażowaniu świeckich w Kościele.

14.00 – poczęstunek w ogrodach seminaryjnych

                Czas wolny: spacer / zabawy / animacje

16.00 – Msza Święta z obrzędem rozesłania wspólnot

                (katedra, przewodniczy ks. bp Piotr Sawczuk)

                Zakończone spotkania

ZAPISY I ZGŁOSZENIA

Prosimy opiekunów wspólnot dziecięcych i młodzieżowych o wcześniejsze wstępne zgłoszenie obecności. Pomoże to przygotować odpowiednie materiały, przydzielić właściwe miejsca spotkań i zorganizować posiłek. Zgłoszenia można dokonać przez https://drohiczynska.pl/wp-content/uploads/2020/04/icon_next.png https://drohiczynska.pl/wp-content/uploads/2020/04/icon_next.png uzupełnienie formularza.

Tytuł przedsięwzięcia: Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku.
Wartość przedsięwzięcia: 4 973 161,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 4 724 500,00 PLN

 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009