2022-04-28

KURS WYCHOWAWCY I KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

KURS WYCHOWAWCY I KIEROWNIKA KOLONIJNEGO

Termin realizacji:
21-22 maja 2021 r. (sobota i niedziela; istnieje możliwość zarezerwowania noclegu)

Miejsce realizacji zajęć:
NOE w Drohiczynie,
Kościelna 10 (wjazd od ul. Mickiewicza 19)
17 – 312 Drohiczyn

 

Opłaty:

 • kierownik: 250 zł. (niedziela z obiadem)
 • wychowawca: 300 zł. (sobota, niedziela) - z noclegiem i wyżywieniem (350 zł)

 

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z:
mail: 
ksm@ksm-drohiczyn.pl
tel.: 85 307 06 03, 502 599 864

 

Cel kursu:
Zdobycie uprawnień wychowawcy wypoczynku lub kierownika wypoczynku (uprawnienia bezterminowe).

 

 Tematy zajęć m.in. – KURS WYCHOWAWCY (zgodnie z rozporządzeniem MEN):

 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Organizacja zajęć w miejscu wypoczynku
 • Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej
 • Ruch i rekreacja
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe
 • Zajęcia praktyczno-techniczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Kurs odbywa się wg najnowszych, obowiązujących wytycznych MEN.

 

Tematy zajęć – KURS KIEROWNIKA (zgodnie z rozporządzeniem MEN):

 • Planowanie pracy wychowawczej
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
 • Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi
 • Elementy zarządzania kryzysowego

Kurs odbywa się wg najnowszych, obowiązujących wytycznych MEN.

Ilość godzin:

 • 10 godz. Dydaktycznych

Wymagania: 

KURS WYCHOWAWCÓW:

 • ukończone 18 lat
 • minimum wykształcenie średnie (ukończone liceum lub technikum).

KURS KIEROWNIKA:

 • ukończone 18 lat
 • minimum wykształcenie średnie (ukończone liceum lub technikum)
 • minimum TRZYLETNIE doświadczenie jako wychowawca (wymagane udokumentowanie doświadczenia).

Forma zaliczenia:

 • Obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz test na zakończenie zajęć.

Organizatorzy:

 • Kurs prowadzi Ośrodek Szkoleniowy ACZE z Sokołowa Podlaskiego oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej; oraz Fundacja M jak młodzież.
 • Kurs jest prowadzony za zgodą i pod nadzorem Kuratorium Oświaty. Centrum Szkoleniowe wydaje zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN.

Dlaczego warto robić kurs?

 • Zajęcia prowadzą specjaliści – doświadczeni praktycy, organizujący i uczestniczący w różnych formach wypoczynku dzieci i młodzieży.
  U nas poznasz nie tylko teorię. Zajęcia są prowadzone głównie w formie warsztatów. Po naszym kursie będziesz wiedział /a m.in. na czym polega odpowiedzialna praca wychowawcy, z jakimi problemami musi się mierzyć, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, jak udzielać pomocy w razie wypadku, jak prowadzić zajęcia z dziećmi, by się nie nudziły.

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009