2019-01-05

Spotkanie opłatkowe KSM i stypendystów FDNT

5 stycznia 2019 r. do Drohiczyna przybyli członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej oraz stypendyści Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", aby tradycyjnie wziąć udział w świątecznym spotkaniu.

5 stycznia 2019 r. do Drohiczyna przybyli członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej oraz stypendyści Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", aby tradycyjnie wziąć udział w świątecznym spotkaniu.

Głównym punktem była Eucharystia celebrowana w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Pikusa. W wygłoszonej homilii Ekscelencja zaprosił do refleksji nad celem i sensem ludzkiego pielgrzymowania. Przypomniał prawdę, że tym, co nas przybliża do Boga i ludzi, jest miłość. Jest ona wartością najcenniejszą.

Mszę św. koncelebrowali ks. kan. Paweł Walkiewicz – Wice Przewodniczący Zarządu FDNT, ks. prał. Tadeusz Syczewski – Rektor WSD, ks. ks. Krzysztof Mielnicki – Dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego oraz ks. Tomasz Przewoźny – Diecezjalny Asystent KSM.

Zanim nastąpił moment składania życzeń i dzielenia się opłatkiem wystąpił ks. Paweł Walkiewicz. Wyraził wdzięczność za możliwość uczestniczenia w spotkaniu. Zachęcił do lektury książki autorstwa św. Jana Pawła II “Wstańcie, chodźmy!”.

Sekretarz Zarządu KSM Emilia Sobieska zaprezentowała roczne sprawozdanie z działalności KSM Diecezji Drohiczyńskiej. Przypomniała najważniejsze dzieła i inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie zarówno na poziomie diecezjalnym jak i ogólnopolskim.

Przedstawiciele KSM oraz stypendystów FDNT złożyli ks. Biskupowi świąteczne życzenia, po czym nastąpił moment dzielenia się opłatkiem. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek.

tekst i zdjęcia- ks.Marcin Gołębiewski

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009