2022-02-18

Comiesięczne Spotkanie Młodych w Drohiczynie.

W czwartek 17 lutego w Nadbużańskim Ośrodku Ewangelizacji w Drohiczynie odbyło się Comiesięczne Spotkanie Młodych. W spotkaniu udział wzięli Przedstawiciele Oddziałów Parafialnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej wraz z księżmi Asystentami z Bielska Podlaskiego, Skrzeszewa, Ciechanowca, Brańska, Sarnak, Kosowa Lackiego i Łochowa, Zarząd Diecezjalny i ksiądz Piotr Jarosiewicz - Asystent Diecezjalny.

Głównym tematem spotkania była Modlitwa, konferencję na ten temat wygłoszoną przez ks. Piotr rozpoczęła zabawa integracyjna, gdzie uczestnicy mieli za zadanie przestawić różne rodzaje modlitwy bez używania słów. Wprowadziło to w temat jaki był rozważany i pomogło zintegrować ksm-owiczów z terenu całej diecezji. Konferencja poświęcona było mocy jaką niesie za sobą modlitwa, swoim świadectwem o wsparciu modlitewnym, jakie otrzymała podzieliła się Wiktoria z Łochowa.

Kolejnym punktem było przedstawienie działań, które już się wydarzyły (np. Ferie Zimowe, Warsztaty Rapowe) i zapoznanie z planami Zarządu na najbliższe miesiące miedzy innymi Rekolekcje Wielkopostne i Czuwanie Maturzystów, Kurs Kierownika i Wychowawcy Wypoczynku. Przedstawiciele podzielili się swoimi zadaniami jakie planują wykonać i doświadczeniami z przeprowadzonych w swoich parafiach akcji.

Kolejne Comiesięczne Spotkanie Młodych odbędzie się 17 marca w Drohiczynie do udziału w takim spotkaniu zaproszeni są nie tylko przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży lecz również osoby młode szukające swojej wspólnoty.

 

Tytuł przedsięwzięcia: Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku.
Wartość przedsięwzięcia: 4 973 161,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 4 724 500,00 PLN

 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009