Zarząd Diecezjalny

Skład Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej na lata 2022-2024:

 

ZARZĄD DIECEZJALNY

 

PREZES ZARZĄDU
DIECEZJALNEGO

Natalia Beata Zielińska  

ZASTĘPCA PREZESA
ZARZĄDU DIECEZJALNEGO

Barbara Kuchta

 CZŁONEK DELEGAT
ZARZĄDU DIECEZJALNEGO

 

 

  n.zielinska@ksm-drohiczyn.pl basia.kuchta1@wp.pl  
 
     
SKARBNIK
ZARZĄDU DIECEZJALNEGO
SEKRETARZ
ZARZĄDU DIECEZJALNEGO

ZASTĘPCA SEKRETARZA

   ZARZĄDU DIECEZJALNEGO

Magda Kochańska

Joanna Lewandowska

Patrycja Królik

magdaola7195@gmail.com lewandowskaj2004@wp.pl patrycja.krolik@vp.pl

  

                                 CZŁONEK 
              ZARZĄDU DIECEZJALNEGO
   

                             Viktoriia Yatsyniak

 

 

                     vikayatsynyak@gmail.com

   
                                                               

 

 

DIECEZJALNA KOMISJA REWIZYJNA

 

PRZEWODNICZĄCY

DIECEZJALNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

     ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

     DIECEZJALNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

   CZŁONEK

      DIECEZJALNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Katarzyna Kupa  Klaudia Bachurzewska     Rafał Wierak
katarzynka805@onet.pl      klaudiabachurzewska@wp.pl rwierak@gmail.com
     
     
     
 

DIECEZJALNY KSIĄDZ ASYSTENT

 
  ks. dr Piotr Jarosiewicz - Asystent Diecezjalny  
   

      

 

 • PREZES ZARZĄDU - Natalia Beata Zielińska
  PREZES ZARZĄDU - Natalia Beata Zielińska
 • ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU - Barbara Kuchta
  ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU - Barbara Kuchta
 • SKARBNIK - Magda Kochańska
  SKARBNIK - Magda Kochańska
 • SEKRETARZ - Joanna Lewandowska
  SEKRETARZ - Joanna Lewandowska
 • ZASTĘPCA SEKRETARZA - Patrycja Królik
  ZASTĘPCA SEKRETARZA - Patrycja Królik
 • CZŁONEK ZARZĄDU - Victoriia Yastyniak
  CZŁONEK ZARZĄDU - Victoriia Yastyniak
 • PRZEWODNICZ    ĄCY DKR -Katarzyna Kupa
  PRZEWODNICZ ĄCY DKR -Katarzyna Kupa
 • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO DKR - Klaudia Bachurzewska
  ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO DKR - Klaudia Bachurzewska
 • CZŁONEK DKR - Rafał Wierak
  CZŁONEK DKR - Rafał Wierak
 • ASYSTENT DIECEZJALNY - ks. dr Piotr Jarosiewicz
  ASYSTENT DIECEZJALNY - ks. dr Piotr Jarosiewicz

Tytuł przedsięwzięcia: Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku.
Wartość przedsięwzięcia: 4 973 161,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 4 724 500,00 PLN

 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009