2021-11-29

ZJAZD DIECEZJALNY POŁĄCZONY Z WYBORAMI DO ZARZĄDU KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ

ZJAZD DIECEZJALNY POŁĄCZONY Z WYBORAMI DO ZARZĄDU

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY

DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ

 

            Dnia 16.12.2021r roku odbędzie się Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej połączony z wyborami do kolejnej Kadencji Zarządu Diecezjalnego KSM i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej na lata 2022-2024. Spotkanie rozpoczniemy o godzinie 18:00 na sali w Nadbużańskim Ośrodku Ewangelizacji
w Drohiczynie. Zjazd Diecezjalny to jedno z najważniejszych spotkań w ciągu całego roku, stąd bardzo nam zależy na stu procentowej frekwencji Księży Asystentów, Prezesów i osób wydelegowanych z oddziałów z racji na wybory nowych władz KSM-u.

Do 10 grudnia prosimy o złożenie sprawozdań z działalności oddziałów parafialnych za okres od 1 stycznia 2021 do 30 listopada 2021 w wersji elektronicznej, a oryginały w wersji papierowej należy złożyć w biurze KSM DD najpóźniej w dniu Zjazdu.

            Wydarzenie to powinno być bliskie naszym sercom, ponieważ każdy KSM-owiecz będzie miał możliwość wybrania swoich przedstawicieli, którzy przez kolejne dwa lata będą reprezentować nasze Stowarzyszenie na arenie diecezji oraz kraju.

 W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą, niech tego dnia nie zabraknie Księży Asystentów oraz przedstawicieli Kierownictw Oddziałów, którzy będą głosowali.

Osoby chętne do kandydowania w wyborach proszone są o kontakt z Biurem KSM DD pod numerem tel.: 502 599 864.

Niech słowo GOTÓW przyświeca i doda Nam odwagi w podjęciu decyzji
o kandydowaniu w zbliżających się wyborach.

 

 

Zarząd Diecezjalny KSM DD
wraz z Księżmi Asystentami

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009