2021-10-27

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Państwu Grażynie i Wincentemu Bachurzewskim za dar serca w postaci welonu, który został ofiarowany do kaplicy NOE w Drohiczynie.

 

_________________________________

Prosimy i polecamy się modlitwie w kolejne zbiórce na remont naszego Ośrodka NOE w Drohiczynie.

Jeśli możesz – pomódl się

Jeśli masz czym – podziel się

Jeśli masz chęć – udostępnij

DLA MLODZIEŻY

Zbieramy na biuro KSM

Więcej:

https://zrzutka.pl/222dfj 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009