2021-10-20

Dziękujemy

D Z I Ę K U J E M Y

 Po raz kolejny na ręce J. E. ks. Bpa Piotra Sawczuka  Pasterza naszej diecezji składamy podziękowania za dar serca w postaci dwóch ornatów ofiarowanych dla Katolickiego Stowarzyszania Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.

Niech nasza kaplica działająca w Ośrodku NOE w Drohiczynie wypełnia się wszystkim tym, co Bóg zamierza względem młodych i tych, którzy tu będą przybywać i modlić się.

 

Z AP R O S Z E N I E

Chcielibyśmy poinformować, że jest już znana data XXXVIII Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Odbędą się one w dniach 1-6 sierpnia 2023 r. 

 

JEDNOCZEŚNIE 

Zachęcamy i zapraszamy by wspomóc nasze biuro:

https://zrzutka.pl/222dfj  

 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009