2021-09-21

"Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe" bł. Kard. Stefan Wyszyński

Pragniemy tworzyć wielkie rzeczy lecz do tego potrzebujemy wsparcia-Was. Dzięki Wam w przeciągu tego roku zebrać ponad 40 tys. na remont i wyposażenie sali KSM-u. To dzięki Wam udało się zebrać też ponad 20 tys. na remont Krużganków Nieba (wejścia do naszych budynków).
To dzięki Wam udało się także zebrać 8.800 zł na remont i wyposażenie kuchni,
która już służy wszystkim, którzy przybywają do Ośrodka NOE w Drohiczynie.

 

Jakiś czas temu pisaliśmy o naszych planach i o alfabecie. Zrealizowaliśmy już 3 litery A, B i C

Co więc przed nami…?
LITERKA D :)

Wizytówka naszego KSM-u – czyli BIURO, w którym przygotowujemy wszystkie inicjatywy diecezjalne, miejsce gdzie przyjmujemy Was – Wszystkich, którzy macie chwilę, by zajechać na kawę, spotkać się i porozmawiać.
Miejsce i przestrzeń, gdzie codziennie pracujemy wymyślając nowe, ciekawe pomysły dla młodzieży w skali Polski, diecezji, parafii i Oddziałów KSM.
Pomieszczenia biurowe wymagają generalnego remontu, doposażenia i odnowienia, by rzeczywiście były widzialną stroną tego co reprezentujemy i kim jesteśmy.
Pragniemy, by ks. Bp. Piotr Sawczuk podczas Diecezjalnego spotkania opłatkowego - 8 stycznia 2022 r. poświęcił i pobłogosławił wyremontowane pomieszczenia biurowe.

____________________________________

Zapraszamy Cię do:
MODLITWY - by Bóg błogosławił, wspierał i jeśli jest to Jego wola sprawił, byśmy z sukcesem zakończyli czwartą zrzutkę.
UDOSTEPNIANIA – wiemy dobrze, że dobro mnoży się jeśli się nim dzieli – a że Internet jest niezwykle dobrym nośnikiem informacji – prosimy Cię o udostepnienie czy to u siebie na profilu czy na jakiejś grupie.
WSPARCIA – ofiarowania postu, materiałów niezbędnych do remontu czy też w formie pieniężnej.

 

WIĘCEJ:

https://zrzutka.pl/222dfj

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009