2021-09-15

Czas to miłość!

Pod taki hasłem odbył się 14 września br. w Drohiczynie Diecezjalny Dzień Młodzieży, na który przyjechało ponad 2000 młodych z katechetami i wychowawcami.

Pierwszym punktem spotkania były tańce integracyjne, które poprowadził ks. Łukasz Redosz razem z ks. Piotrem Jarosiewiczem. Po konkretnej dawce energii, przyszła pora na konferencję poświęconą  miłości, którą wygłosił ks. dr Tomasz Kostecki. Kapłan diecezji siedleckiej  zauważył, że jeżeli patrzymy na innych przez pryzmat świata, to wcześniej czy później skrzywdzimy siebie albo drugiego człowieka. Kiedy mówimy kocham, zdaniem ks. Tomasza, musimy widzieć człowieka we wszystkich jego wymiarach, bo człowiek to ddc – duch, dusza i ciało. Dodał, że jeżeli człowiek przestanie poznawać i odejdzie od prawdy, wówczas może budować zamki na piasku. Zbudowanie pięknej relacji, według ks. Tomasz wymaga zaangażowania, odniesienia do ,,ddc” oraz kształtowania woli, która idzie w kierunku dobra.

Centralnym punktem dnia była Eucharystia pod przewodnictwem bp. Piotra Sawczuka. Pasterz diecezji wyraził radość z przybycia tak wielu młodych na czele z wychowawcami i katechetami do Drohiczyna. Nawiązując do przeżywanego w tym dniu Święta Podwyższenia Krzyża, Biskup zachęcał do otworzenia się na tajemnicę zawartą w krzyżu. ,,Krzyż Chrystusa nie jest porażką, nie przekreśla, nie kompromituje głoszonej przez Niego nauki, ale ją potwierdza i nadaje nadprzyrodzoną, zbawczą moc” – zauważa.

Bp Piotr przywołał hasło tegorocznego Dnia Młodzieży ,,czas to miłość”, którego autorem jest bł. kard. Stefan Wyszyński. Wypowiedziane słowa nawiązują do  popularnego powiedzenia ,,czas to pieniądz”. Jak zauważył biskup, rzeczywiście tak się mówi, i jest w tym coś pozytywnego, wezwanie do aktywności, do działania, do pokonania lenistwa. Prymas Wyszyński zwrócił jednak zwrócił uwagę, że pieniądze wcale nie są najważniejsze, nie mogą być celem ludzkiego życia. ,,Najważniejszy jest Bóg, najważniejsze jest niebo, a więc to, by na wieki być w bliskości Boga, by zamieszkać w Jego domu” – zauważył Biskup. Dodał, że do nieba nie dostaje się za pieniądze, ale wyłącznie za miłość, za pokorną, żmudną pracę nad usuwaniem egoizmu, myślenia wyłącznie o swojej wygodzie, a otwierania serca na Pana Boga i na drugiego człowieka , działanie dla jego dobra” – podkreślił bp Piotra.

Przedstawiciele KSM Diecezji Drohiczyńskiej i Ruchu Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej wyrazili wdzięczność bp. Piotrowi Sawczukowi za sprawowanie Eucharystii i wygłoszone Słowo Boże. Mateusz Stefaniuk, prezes KSM DD przeczytał telegram, który zostanie wysłany do Papieża Franciszka. Ks. Piotr Jarosiewicz, duszpasterz młodzieży wyraził wdzięczność wszystkim, bez których nie byłaby możliwa organizacja Dnia Młodzieży. Oprawę muzyczną Mszy św. przygotowała schola pod dyrekcją ks. Błażeja Samociuka. Na Dniu Młodzieży nie zabrakło sztandarów szkół, którym patronują święci i błogosławieni. Za Służbę Liturgiczną odpowiadał ks. Mateusz Gołoś.

,,Nie lecę nisko, bo Bóg jest Blisko” – to fragment piosenki zespołu MUODE  KOTY, który na koncercie porwał młodzież do tańca i rapu. Dla wszystkich przygotowany był poczęstunek na terenie Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Diecezjalne Spotkanie Młodzieży było dofinansowane przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drohiczynie.

tekst i zdjęcia – Monika Kanabrodzka

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009