2021-02-17

Comiesięczne Spotkanie Młodych

„To, że droga jest kręta, nie oznacza że jest nie do przejścia”.

Rzeczywiście jest trudno funkcjonować, organizować, czy formować się w czasie, gdy tego nie można robić, gdy zabronione są wspólnotowe spotkania, ograniczone do minimum kontakty i wszelkie eventy. Nie znaczy to też, że gdy wirus zamyka „okno” Pan Bóg nie otwiera drzwi - bo właśnie otwiera i my jesteśmy tego świadkami.

Co miesiąc systematycznie spotykamy się ONLINE na platformie zoom z księżmi asystentami, prezesami i odpowiedzialnymi za poszczególne oddziały KSM w naszej diecezji, by omówić wszystko to co jest wynikiem naszego działania, funkcjonowania w diecezji i oddziałach przy parafialnych.

Tak też było 16 lutego w przed dzień środy popielcowej i rozpoczynającego się Wielkiego Postu. Wspólnie spotkaliśmy się, by włączyć poszczególne oddziały w akcję:
„Wielki post – liczne wspólnoty – wiele intencji – jedna modlitwa” podczas której każdy może złożyć intencję która będzie „omadlana”
przez 40 kolejnych dni przez różne wspólnoty.

Omówiony został ponadto rozpoczynający się Diecezjalny Konkurs Wielkanocny skierowany do dzieci i młodzieży,
w trakcie którego zadaniem jest wykonanie różnych wzorów regionalnych danej miejscowości, miasta, regionu.

Ponadto poruszony został pomysł debaty antyalkoholowej: „Kiedy z Bogiem żyję na imprezie z głowa piję” wraz z propozycją zaangażowania się poszczególnych osób
z KSM-u, nasz udział w programie TV Trwam i Radiu Maryja, zbliżających się rekolekcji wielkopostnych naszych parafialnych Oddziałów KSM,
przyrzeczeń składanych przez młodzież w naszych oddziałach parafialnych oraz akcji Polak z Sercem.

Zachęcamy do postanowień, zaangażowania i tego by ten Wielki Post był czasem na GOTÓW wszędzie tam gdzie Bóg czeka na Twoje ręce, czas i serce.

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009