PÓŁKOLONIE FERIE 2021

 

        Informujemy, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej organizuje półkolonie dofinansowane przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci pochodzących z terenów wiejskich. Wypoczynek zimowy będzie zorganizowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia, dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z naszą tegoroczną ofertą ferii:
 

PÓŁKOLONIE - 11-15.01.2021 r. - DROHICZYN - koszt: 100 zł/os.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA w półkoloniach:
1. Udział w wypoczynku może wziąć dziecko, które nie ma objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku,
2. Jedno z rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika ubezpieczone jest w KRUS-ie w pełnym wymiarze)
3. Wiek uczestników:  7 - 11 lat (2010r. - 2014r.)
4. Zgłoszenia, czyli wypełniona KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA, REGULAMIN, w przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych OPINIA LEKARSKA o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w wypoczynku, wraz z ważnym zaświadczeniem z KRUS w pełnym wymiarze (jednego z rodziców) należy przesłać na adres:

Biuro KSM,
ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn;

lub dostarczyć osobiście w dniach:
pn. 9.00-16.00
wt. – pt. w godz. 8.00 - 16.00.

5. Pod uwagę w procesie rekrutacji będą brane tylko osoby, których pełny komplet dokumentów
w oryginale będzie dostarczony do Biura KSM.
6. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na obóz należy w ciągu 5 dni roboczych (ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem półkolonii) wpłacić podaną kwotę osobiście w Biurze KSM lub przelewem na konto:

KSM Diecezji Drohiczyńskiej
94 8063 0001 0010 0104 6213 0016
w tytule przelewu należy wpisać tylko: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania uczestnika,
termin i miejsce obozu
np. Anna Kowalska, Brańsk, 01-10.07.2020r. Brok

7. W przypadku nieotrzymania wpłaty w podanym terminie, uczestnik zostanie wykreślony z listy.
 

UWAGA!!!

1. Termin zgłoszeń do zapełnienia miejsc. Osoby nie zgłoszone wcześniej nie będą przyjmowane.
2. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.
3. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!
4. Karty nie wypełnione do końca i bez zaświadczenia z KRUS nie będą brane pod uwagę!!! 
5. W razie rezygnacji z udziału z półkolonii wpłaty nie będą zwracane.
6. Nie ma zgłoszeń i zapisów telefonicznych!
7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
- odwołania półkolonii w momencie nieotrzymania dofinansowania ze środków z FSUSR

- odwołania półkolonii w momencie nieuzbierania odpowiedniej ilości uczestników półkolonii oraz gdy przepisy sanitarne na terenie RP zabronią organizacji takiej formy wypoczynku zimowego
- zmiany terminów półkolonii.

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

wyżywienie (drugie śniadanie i obiad), transport, kadrę kierowniczą, wychowawczą i duchową, opiekę medyczną, program promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, gry i zabawy oraz wiele niezapomnianych atrakcji!

       UCZESTNICY POWINNI ZABRAĆ ZE SOBA NA PÓŁKOLONIE:

obuwie sportowe + druga para gdyby jedna przemokła, płaszcz przeciwdeszczowy, czapka, leki na własne dolegliwości (również choroba lokomocyjna), maseczki ochronne na każdy dzień lub przyłbice, różaniec, instrument muzyczny np. gitarę, o ile ktoś gra.

 

Tytuł przedsięwzięcia: Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku.
Wartość przedsięwzięcia: 4 973 161,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 4 724 500,00 PLN

 

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 307 06 03
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009