Czwartek 21 czerwca 2018r.
Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa

» WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

W związku ze złożonymi rezygnacjami z funkcji Z-ca Prezesa Zarządu Diecezjalnego KSM DD, Członka Delegata na Krajową Radę KSM DD oraz Członka Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej  KSM DD, jesteśmy zobowiązani zwołać Zjazd Diecezjalny i dokonać wyborów uzupełniających Członków Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej VII Kadencji.
Zjazd Diecezjalny odbędzie się   21.10.2017 roku  w Miedznie.

Plan spotkania przedstawia się w sposób następujący:
10:00 Msza Święta
Wybory uzupełniające
Rada Prezesów Księży Asystentów

W myśl Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży:

§33
Najwyższą władzą Stowarzyszenia w diecezji jest Zjazd Diecezjalny Stowarzyszenia. Uczestniczą w nim z urzędu prezesi oddziałów parafialnych i kół środowiskowych, księża asystenci, oraz – z wyboru – po jednym delegacie wybranym podczas zebrań oddziałów lub kół Stowarzyszenia.

  i § 6 Regulaminu:
„W głosowaniu biorą udział tylko osoby do tego uprawnione.”

Zgodnie z powyższym w głosowaniu mogą brać udział dwie osoby z każdego oddziału.
Prosimy o nadsyłanie kandydatur do Zarządu Diecezjalnego.
W celu wyeliminowania przypadkowości kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

  • co najmniej 18 lat
  • wszystkie wymogi, o których stanowi Statut i Regulaminy KSM;
  • przynależność do jednego z parafialnych oddziałów KSM Diecezji Drohiczyńskiej; 
  • złożone przyrzeczenie KSM-owicza
  • wypełniony i wysłany na adres BIURA KSM kwestionariusz kandydata wraz ze zdjęciem;

Kwestionariusz wraz ze zdjęciem należy przesłać do Biura KSM do 18 października 2017r. 
(ksm@ksm-drohiczyn.pl, BIURO KSM, ul. Kościelna 10 17-312 Drohiczyn).


Przypominamy, że w głosowaniu biorą udział oddziały, które mają ważność i nie zalegają ze składkami. Z każdego oddziału mogą głosować max 2 osoby, tylko i wyłącznie z kierownictwa oddziału.
Drogie oddziały zadbajcie o ważność tak żebyście mogli 21 października
 oddać swój głos w wyborach do Zarządu Diecezjalnego KSM ! 

Ważność oddziałów można sprawdzić dzwoniąc do biura KSM pod nr 85 655 77 55 lub mailem
ksm@ksm-drohiczyn.pl 

  • data wydarzenia: 2017-10-21
  • organizator: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
  • nr telefonu: 85 655 77 55Jeśli chcesz otrzymywać na skrzynkę pocztowąaktualności KSM, wpisz poniżej swój adres mailowy.