Poniedziałek 24 czerwca 2024r.
Imieniny: Jana, Danuty, Janiny
»  Projekty 

 
 

 
 

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej składa zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania, dostarczenia, zainstalowania, serwisu, obsługi wraz z przeszkoleniem pracowników Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej Zintegrowanej Platformy Cyfrowej Edukacji Ekologicznej, stworzenie i obsługa profilu na platformie społecznościowej facebook.com, oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno – promocyjna w prasie i sieci w ramach projektu "Ogólnopolski program aktywnej edukacji. Młodzi dla środowiska” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Szczegóły zapytania oraz formularze w załącznikach.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM
ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PROJEKT UMOWY
ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE PROJEKTU
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA

 

 
OGŁOSZENIE
 
o konkursie fotograficznym pt. „ZATRZYMAJ RZEKĘ W KADRZE”
 
organizowanym w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program aktywnej edukacji.
Młodzi dla środowiska.”, a współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej ogłasza konkurs fotograficzny  pt.ZATRZYMAJ RZEKĘ W KADRZE”.
 
    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w regulaminie stanowiącym załącznik
do niniejszego ogłoszenia.
 
    Czas trwania konkursu: od 26.06.2017 r. do 21.05.2018 r.
 
    Biuro konkursu: Biuro Projektu Młodzi dla Środowiska, 17-312 Drohiczyn,  ul. Kościelna 10.
  


PROGRAM ZJAZDU EKSPERTÓW, TRENERÓW, SZKOLENIOWCÓW, KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I WOLONTARIUSZY, 23 – 25 CZERWCA 2017 R.
w ramach projektu „Ogólnopolski program aktywnej edukacji. Młodzi dla środowiska”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.
 
       piątek (23 czerwca)
    - do 9.00: przyjazd i rejestracja uczestników,
    - 9.30: - Msza Św.,
    - 10.30: śniadanie,
    - 11.30: moduł I: 
    prezentacja liderów projektu „Ogólnopolski program aktywnej edukacji. Młodzi dla środowiska”, prezentacja ekspertów, trenerów, wolontariuszy, wystąpienie ks. Andrzeja Lubowickiego pt. „Dlaczego projekt?”, cele i założenia projektu harmonogram realizacji projektu, obszary chronione i społeczność lokalna w projekcie, dokumenty i wytyczne obowiązujące w trakcie realizacji projektu, pytania, dyskusja,
    - 15.00: obiad,
    - 16.00: moduł II: 
    ramowy program i założenia „Terenowych warsztatów edukacji ekologicznej”, ramowy program i założenia „Terenowych warsztatów edukacji ekologicznej na rzekach”, ramowy program i założenia „Warsztatów dla rodzin mających dzieci w edukacji domowej”, ramowy program i założenia „Kursu trenerów ekologii i ochrony środowiska”,
    - 19.00: kolacja i spotkanie integracyjne.
 
sobota (24 czerwca):
    - 8.00: Msza Św.,
    - 9.00: śniadanie,
    - 9.45: moduł I: sposoby organizacji i realizacji działań projektowych typu: konkursy, eventy, pielgrzymki, przyrodniczy biuletyn informacyjny, kampania informacyjno – promocyjna, 
    - 13.00: obiad,
    - 13.30: moduł II: prezentacja zintegrowanej platformy cyfrowej edukacji ekologicznej, warsztaty w podziale na grupy tematyczne – wypracowanie szczegółowych programów zajęć merytorycznych i ramowych planów dnia,
    - 19.00: kolacja,
    - 20:00: Dolina Dolnego Bugu – zapoznanie z obszarem chronionym.
 
     niedziela (25 czerwca):
    - 8.00: Msza Św.
    - 9.00: śniadanie:
    - 9.45: warsztaty w podziale na grupy tematyczne – wypracowanie szczegółowych programów zajęć merytorycznych i ramowych planów dnia,
    - 13.00: obiad,
    - 13.45: opracowanie programu oraz sposobu organizacji i rekrutacji dot. Konferencji ogólnopolskiej „Naturalnie... Polska”,
    - 17.00: promocja projektu na obszarach chronionych,
    - 18.00: kolacja i zakończenie zjazdu.
 
      Zjazd odbędzie się w restauracji „Zamkowa” w Drohiczynie.
 

 


  


Ruszyła rekrutacja uczestników projektu 
„Młodzi dla środowiska”
 
 
     Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i założonymi dokumentami, poprawne wypełnienie formularzy i dostarczenie ich do biur projektu. Warunkiem udziału w działaniach projektowych jest złożenie kompletu dokumentów opisanych w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie obligatoryjnie dołączają Kartę Kwalifikacyjną.
 
      Dokumenty rekrutacyjne znajdują się TUTAJ.
 
 
     Rekrutację prowadzimy w oparciu o obszary chronione z terenów diecezji. Proponowane terminy udziału dla konkretnych diecezji:      
 
    Termin 26.06.-02.07.2017r. - obszary chronione na terenie Diecezji Drohiczyńskiej: 
Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in.- Dolina Liwca, Dolina Kostrzynia, Ostoja Nadbużańska, Ostoja Nadliwiecka, Dolina Dolnego Bugu, Białowieski Park Narodowy, Puszcza Biała
 
    Termin 03-09.07.2017r. - obszary chronione na terenie Diecezji Siedleckiej: 
Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. Dolina Liwca , Dolina Kostrzynia, Ostoja Nadbużańska, Ostoja Nadliwiecka, Dolina Dolnego Bugu, Puszcza Biała.
 
    Termin 10-16.07.2017r. - obszary chronione na terenie Diecezji Sandomierskiej: 
Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m. in. Puszcza Sandomierska.
 
    Termin 17-23.07.2017r. - obszary chronione na terenie Archidiecezji Częstochowskiej: 
Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in.: "Beskid Mały", obszar Natura 2000 "Beskid Śląski", obszar Natura 2000 "Dolina Górnej Wisły", obszar Natura 2000 "Stawy Wielikąt i Las Tworkowski, park krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd
 
    Termin 24-30.07.2017r. -  obszary chronione na terenie Archidiecezji Łódzkiej:
Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. Bolimowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy, Międzyrzecza Warty i Widawki, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Załęczański Park Krajobrazowy, Sulejowski Park Krajobrazowy, Spalski Park Krajobrazowy, Przedborski Park Krajobrazowy

   Termin 31.07-06.08.2017r. -  obszary chronione na terenie Diecezji Rzeszowskiej:
Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione m.in. Magórski Park Narodowy
 
    Termin 07-13.08.2017r. -  obszary chronione na terenie Archidiecezji Lubelskiej:
Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. Nadbużański Obszar Chronionego krajobrazu, Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu, Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu, Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu, Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu, Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi, Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór, Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza, Obszar Chronionego Krajobrazu Annówka, Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu, Dołhobyczewski Obszar Chronionego Krajobrazu, Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu.
 
    Termin 14-20.08.2017r. -  obszary chronione na terenie Diecezji Świdnickiej:
 Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. Obszary ochrony siedlisk (SOO) i jeden obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO), OSO zbiornik Mietkowski, SOO Wzgórze Niemiczańskie
 
    Termin 21-27.08.2017r. -  obszary chronione na terenie Diecezji Płockiej:
Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej, Obszar Chronionego Krajobrazu Równina Raciąska
 
    Termin 16-22.08.2017r. -  obszary chronione na terenie Archidiecezji Lubelskiej:
Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. Nadbużański Obszar Chronionego krajobrazu, Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu, Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu, Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu, Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu, Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi, Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór, Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza, Obszar Chronionego Krajobrazu Annówka, Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu, Dołhobyczewski Obszar Chronionego Krajobrazu, Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu
 
    Termin 24-30.08.2017r. -  obszary chronione na terenie Diecezji Radomskiej:
Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. Dolina Kosówki, Obszar Chronionego Krajobrazu „Iłża Makowiec”
 
    Termin 20-26.07.2017r. -  obszary chronione na terenie Archidiecezji Krakowskiej:
Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. obszary chronionego krajobrazu: OCHK Wyżyny Miechowskiej, Bratucicki OCHK, Radosławsko-Wierzchosławicki OCHK, OCHK Zachodniego Pogórza Wiśnieckiego, OCHK Wschodniego Pogórza Wiśnieckiego, OCHK Pogórza Ciężkowickiego, Południowomałopolski OCHK
 
     
    W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o wiadomość e-mail lub telefon. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.
 
     


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - MATERIAŁY PROMOCYJNE


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - WARSZTATY   

W załącznikach znajdują się informacje dotyczące oferentów w postępowaniu przetargowym na prowadzenie usług społecznych,  oraz w zapytaniu ofertowym na zaprojektowanie i dostawę materiałów promocyjnych.INFORMACJA O OFERENTACH SIWZ

INFORMACJA O OFERENTACH - PROMOCJA  

 
   W załącznikach znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania, związane z uczestnictwem w projekcie pod nazwą „Ogólnopolski program edukacji. Młodzi dla środowiska”, realizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej z siedzibą w Drohiczynie.
 
 


 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej ogłasza zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i dostawę materiałów promocyjnych.
 
 


 
  

   
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, Drohiczyn, 17-312, ul. Kościelna 10, NIP: 823-14-56-106, ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, na podst. ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o przepisy uregulowane w Rozdziale 6 Działu III ustawy Pzp, o wartości poniże 750 000 euro.
 
 

   


Harmonogram realizacji projektu w okresie VI. - IX. 2017
Harmonogram do pobrania
(pdf)Młodzi dla środowiska, to nowa inicjatywa, która zrodziła się w Diecezji Drohiczyńskiej a  swym zasięgiem obejmuje całą Polskę. 
 
 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej jest inicjatorem i realizatorem projektu z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej pod nazwą „Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji. Młodzi dla środowiska”. Jest to przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. 
      W ramach projektu przygotowaliśmy szereg inicjatyw, które realizowane będą do końca 2018 roku. Planowane działania, to przede wszystkim:
- Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej,
- Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej na rzekach,
- Warsztaty dla rodzin mających dzieci w edukacji domowej,
- Kurs Trenerów Ekologii i Ochrony Środowiska dla nauczycieli i liderów środowisk młodzieżowych,
- Ekologiczna Pielgrzymka – Edukacja w Drodze,
- Zintegrowana Platforma Cyfrowej Edukacji Ekologicznej (połączenie platformy informacyjno - promocyjnej z platformą edukacyjną (funkcjonującą w formule e-learning)
- przyrodniczy biuletyn elektroniczny
- eventy, spotkania informacyjne, szkoleniowe i konferencje.
 
     Dzieci i młodzież z całej Polski zaprosimy do udziału w konkursach:
- Dziecięce Porady na Dorosłych Odpady – konkurs na wykonanie instrukcji segregowania odpadów,
- Energiczna Maskotka – konkurs na projekt maskotki promującej energię odnawialną,
- Energia Drzemie w Komiksie – konkurs na komiks o energii odnawialnej,
- Zatrzymane w Kadrze – konkurs fotograficzny inspirowany polskimi rzekami dotyczące zagadnień ekologicznych.
     Zwieńczeniem projektu będzie ogólnopolska konferencja pod hasłem „Naturalnie... Polska”.
 
     Każde z tych działań służyć będzie realizacji strategicznego celu projektu, którym jest wzmocnienie narzędzi, służących ochronie przyrody, poprzez aktywną edukację na rzecz budowania potencjału i integracji grup oraz środowisk mających znaczący wpływ na przyrodę. Nasze cele, to również upowszechnienie wiedzy i informacji na temat ochrony przyrody, jak też obowiązkach i prawach społeczeństwa w tym zakresie. To także aktywizacja uczestników projektu poprzez angażowanie ich w realizację opisanych wyżej działań praktycznych. 
 
Projekt obejmuje swym zasięgiem całą Polskę, tj. wszystkie obszary chronione, bez względu na formę i zakres tej ochrony. Poszczególne działania związane z realizacją projektu będą realizowane w oparciu o dane i bazę dwóch najbliższych nam obszarów „Natura 2000”, tj. Puszczy Białej i Puszczy Białowieskiej. Ponadto w zakresie zainteresowania projektu są też następujące obszary chronione: Dolina Dolnego Bugu, Ostoja Nadbużańska, Dolina Liwca, Ostoja Nadliwiecka, Dolina Kostrzynia, leżące na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego.
 
Drohiczyńska młodzież swoje działania kieruje do społeczności lokalnych, zaś bezpośrednimi uczestnikami projektu są dzieci i młodzież szkolna w wieku 7 - 19 lat, w tym uczniowie objęci edukacją domową, oraz studenci, edukatorzy domowi, nauczyciele i wykładowcy akademiccy. W projekcie zakładamy również udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i zagród ekologicznych, członków innych organizacji pozarządowych i samorządowych oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są ochroną przyrody oraz edukacją ekologiczną. Preferowane będą osoby mieszkające na terenie obszarów Natura 2000 czy innych obszarów chronionych lub w jakiś sposób z nimi powiązane i zgłaszające chęć udziału w projekcie.
 
Chcemy z naszymi działaniami dotrzeć do wszystkich osób, którym bliskie są sprawy naszego środowiska. 
 
Patroni honorowi:
     1) JE Biskup Tadeusz Pikus Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej 
     2)  Antoni Pacyfik Dydycz Biskup Senior Diecezji Drohiczyńskiej
     3) Biskup Marek Solarczyk Krajowy Duszpasterz Młodzieży
     4) Wojewoda Podlaski 
     5) Wojewoda Mazowiecki
     6) Wojewoda Lubelski 
     7) Minister Środowiska
     8) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
     9) Minister Edukacji Narodowej
 
Patroni medialni:
     1) Katolickie Radio Podlasie 
     2) Portal Regionalny Podlasie24.pl
     3) Radio Warszawa
     4) Katolicki Miesięcznik dla Młodzieży WZRASTANIE 
     5) Tygodnik Katolicki Niedziela
     6) Serwis Internetowy OPOKA „Laboratorium Wiary i Kultury”
 
 
 


 

Ogłoszenia z dn.13.03.2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka – specjalisty ds. administrowania stronami www (pobierz plik)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. obsługi finansowej projektu (pobierz plik)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. promocji i działań informacyjnych (pobierz plik)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. rekrutacji i organizacji szkoleń (pobierz plik)
Zapytanie - eventy (pobierz plik)
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej (pobierz plik)
Zapytanie ofertowe Nr 6/2017/ZO
Jeśli chcesz otrzymywać na skrzynkę pocztowąaktualności KSM, wpisz poniżej swój adres mailowy.