Poniedziałek 24 czerwca 2024r.
Imieniny: Jana, Danuty, Janiny
»  Co można robić w KSM-ie?
Działalność turystyczna i sportowa:
 • organizowanie pielgrzymek pieszych i autokarowych,
 • organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych,
 • prowadzenie klubów sportowych,
 • organizacja turniejów i zawodów,
 • organizowanie wycieczek rowerowych, rajdów górskich itp,
 • organizowanie kolonii letnich, obozów wędrownych itp.;

Działalność kulturalno-oświatowa:
 • prowadzenie wszelkiego typu kursów, np. tańca, językowych, liderów lokalnych, muzycznych, itp.,
 • organizowanie wieczorków, spektakli teatralnych, recitali, koncertów muzyki rozrywkowej i klasycznej, piosenki religijnej,
 • prowadzenie sklepików z wydawnictwami religijnymi i dewocjonaliami,
 • prowadzenie bibliotek parafialnych,
 • prowadzenie wypożyczalni kaset video (z filmami religijnymi i wszelkimi innymi, ale wartościowymi),
 • organizowanie dyskotek i zabaw dla dzieci,
 • prowadzenie klubo-kawiarni,
 • organizowanie festynów, loterii,
 • przeprowadzanie konkursów tematycznych – plastycznych, recytatorskich, fotograficznych, literackich itp.,
 • udzielanie korepetycji,
 • prowadzenie półkolonii.

Działalność charytatywna:
 • organizowanie wigilii, ewentualnie opłatka dla samotnych,
 • organizowanie zbiórek ubrań dla ubogich
 • pomoc żywnościowa dla rodzin biednych i wielodzietnych,
 • przygotowanie paczek świątecznych dla najuboższych,
 • odwiedziny dzieci w szpitalach i domach dziecka,
 • odwiedziny w szpitalach i domach starcu z okazji Dnia Chorego
 • praca z niepełnosprawnymi,
 • wszelka pomoc na rzecz potrzebujących.

Działalność religijna:
 • przygotowanie liturgii Mszy Świętej (tj. komentarze, modlitwa wiernych, śpiew),
 • przygotowanie innych nabożeństw (np. Droga Krzyżowa, adoracja, różaniec),
 • prowadzenie spotkań modlitewnych dla wszystkich chętnych,
 • apostolstwo poprzez własne gazetki (ścienne lub prasowe).

Inne:
 • prowadzenie świetlic,
 • spotkanie ze Św. Mikołajem dla najmłodszych,
 • kolędowanie,
 • akcje sianko,
 • żywa szopka,
 • pikniki rodzinne,
 • gry i zabawy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.Jeśli chcesz otrzymywać na skrzynkę pocztowąaktualności KSM, wpisz poniżej swój adres mailowy.