Niedziela 28 lutego 2021r.
Imieniny: Romana, Makarego, Lutomira
»  Historia KSM w diecezji
         KSM Diecezji Drohiczyńskiej istnieje od 27 maja 1995 roku, a od 17 października 1995 roku posiada osobowość prawną i cywilną. Przez okres kilku lat nie istniał Zarząd Diecezjalny. Struktura odbudowała się 18 stycznia 2004 roku w Czartajewie na Zjeździe Diecezjalnym, na którym dokonano wyboru Zarządu Diecezjalnego. Inicjatorem reaktywacji KSM-u i utworzenia zarządu był Ks. Andrzeja Lubowickiego, obecny Asystent KSM, który zebrał kreatywną młodzież chcącą robić coś dla innych.


W skład zarządu wchodziły następujące osoby:
Prezes: Rafał Siwek
Z-ca Prezesa: Cezary Klimaszewski
Skarbnik: Jarosław Stokowski
Sekretarz: Ewelina Kolandryk
Z-ca Sekretarza: Monika Gieros
Członek Delegat na Krajową Radę: Radosław Smuniewski
Członek Zarządu: Sylwester Rytel-AndrianikW skład drugiego zarządu (od 7 maja 2006 roku) wchodzili:
Prezes: Sylwester Rytel-Andrianik
Z-ca Prezesa: Grzegorz Żebrowski
Skarbnik: Jarosław Stokowski
Sekretarz: Ewelina Kolandryk
Z-ca Sekretarza: Justyna Sieredzińska, później: Marta Wrzosek
Członek Delegat na Krajową Radę: Patrycja Borkowska
Członek Zarządu: Monika Czarnecka

Komisja Rewizyjna KSM DD:
Przewodniczący KR: Monika Gieros
Z-ca Przewodniczącego KR: Grzegorz Zawadzki, później: Karolina Prześniak
Członek KR: Michał KomorekW skład trzeciego Zarządu Diecezjalnego KSM DD, który  został wybrany 17 listopada 2007 roku wchodzili :


Prezes: Rafał Siwek
Z-ca Prezesa: Monika Czarnecka
Skarbnik: Małgorzata Fedorczyk
Sekretarz: Paulina Rutkowska
Z-ca Sekretarza: Marzena Wróblewska
Członek Delegat na Krajową Radę: Monika Gieros (rezygnacja z pełnionej funkcji dn.12.03.2009 r. pismo nr KSM DD 37/P/09)
Członek Zarządu: Karolina Prześniak

Komisja Rewizyjna KSM DD:

Przewodniczący KR: Grzegorz Żebrowski (rezygnacja z pełnionej funkcji dn. 17.10.2008 r. pismo nr KSM DD 91/P/08)
Z-ca Przewodniczącego KR: Michał Komorek
Członek KR: Andrzej Bobel


W skład czwartego Zarządu Diecezjalnego KSM DD i Komisji Rewizyjnej, który został wybrany 12 listodapa 2009 roku wchodzili:


Prezes: Rafał Siwek
Z-ca Prezesa:
Monika Czarnecka
Skarbnik:
Małgorzata Fedorczyk
Sekretarz:
Joanna Fedorczyk
Z-ca Sekretarza:
Ewelina Wawrzyniak
Członek Delegat na Krajową Radę:
Paulina Rutkowska (zrezygnowała z pełnionej funkcji) od 10.03.2011 r. - Ewelina Trusiak
Członek Zarządu:
Kamil Laskowski

Komisja Rewizyjna KSM DD:

Przewodniczący KR:
Anna Młynarczyk
Z-ca Przewodniczącego KR:
Marzena Wróblewska (zrezygnowała z pełnionej funkcji) od 10.03.2011 r. - Marcin Jurkiewicz

Członek KR:
Agata NiewińśkaSkład V kadencji Zarządu Diecezjalnego KSM i Komisji Rewizyjnej, który został wybrany 05 listodapa 2011 roku wchodzą:

Prezes:
Monika Karina Czarnecka (od dnia 06.10.2012r. Pietraszko)
Z-ca Prezesa:
Łukasz Gawrych (odszedł do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie) od. 08.11.2012r. Jacek Tarazewicz
Skarbnik:
Ewelina Trusiak
Sekretarz: Ewelina Wawrzyniak
Z-ca Sekretarza:
Wioleta Pietraszko
Członek Delegat na Krajową Radę: Jacek Tarazewicz (zmiana funkcji) od. 08.11.2012r. Marcin Jurkiewicz
Członek Zarządu:
Marcin Jurkiewicz (zmiana funkcji) od 08.11.2012r. Monika Krupa

Komisja Rewizyjna KSM DD:

Przewodniczący KR:
Anna Młynarczyk
Z-ca Przewodniczącego KR:
Katarzyna Łukaszewicz
Członek KR:
Krystian Witkiewicz


Skład VI kadencji Zarządu Diecezjalnego KSM i Komisji Rewizyjnej, który został wybrany 16 listodapa 2013 roku wchodzą:

Prezes: Monika Karina Pietraszko (panieńskie Czarnecka)
Z-ca Prezesa:
Mateusz Stefaniuk
Skarbnik:
Ewelina Trusiak
Sekretarz: Ewelina Wawrzyniak
Z-ca Sekretarza:
Katarzyna Krynicka
Członek Delegat na Krajową Radę: Anna Młynarczyk
Członek Zarządu:
Marcin Jurkiewicz (rezygnacja z funkcji dn. 24.09.2014r.) od 10.01.2015r. Jakub Akonom

Komisja Rewizyjna KSM DD:

Przewodniczący KR:
Wioleta Pietraszko
Z-ca Przewodniczącego KR:
Luiza Topczewska
Członek KR:
Kamila Dębska


Skład VII kadencji Zarządu Diecezjalnego KSM i Komisji Rewizyjnej, który został wybrany 9 stycznia 2016 roku wchodzą (poczatek działalności od 01.02.2016r.):

Prezes: Mateusz Stefaniuk
Z-ca Prezesa:
Ewelina Wawrzyniak
Skarbnik:
Kamila Dębska
Sekretarz: Wioleta Pietraszko
Z-ca Sekretarza:
Jakub Akonom
Członek Delegat na Krajową Radę: Katarzyna Krynicka
Członek Zarządu:
Paweł Żuromski

Komisja Rewizyjna KSM DD:

Przewodniczący KR:
Łukasz Pietraszko
Z-ca Przewodniczącego KR:
Anna Ołowska
Członek KR:
Angelika Jankowska

Jeśli chcesz otrzymywać na skrzynkę pocztowąaktualności KSM, wpisz poniżej swój adres mailowy.