Niedziela 10 grudnia 2023r.
Imieniny: Danieli, Julii, Eulalii
» Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. bpa Antoniego Dydycza w Drohiczynie
13 czerwca diecezja drohiczyńska świętowała Złoty Jubileusz 50 lecia kapłaństwa swego pasterza ks. bpa Antoniego Pacyfika Dydycza. Głównym punktem uroczystości była Eucharystia Jubileuszowa, celebrowana przez Jubilata w katedrze drohiczyńskiej w dniu Jego Patrona św. Antoniego 13 czerwca 2013 roku. Przybyli na nią biskupi z Polski oraz z Białorusi, Litwy i Włoch, księża  i członkowie zgromadzeń zakonnych z różnych stron świata, duchowieństwo prawosławne, ża grupa parlamentarzystów, delegacje władz wojewódzkich, samorządowych różnych szczebli, przedstawiciele wielu organizacji i stowarzyszeń oraz wielu diecezjan
i gości.

Metropolita białostocki ks. abp Edward Ozorowski odczytał obszerny list skierowany do Jubilata przez Papieża Franciszka, który podkreślił w nim wielką osobowość i zaangażowanie duszpasterskie ks. bpa Antoniego Dydycza w różnych okresach swego życia i na różnorodnych płaszczyznach w Kościele powszechnym i partykularnego.  Ojciec Święty podkreślił też w swym przesłaniu, że życie ks. bpa Dydycza ukazuje w pełni tytuł jego książki zatytułowanej : „Trzy Miłości – Kościół- Ojczyzna, Rodzin”, jako znaki jego duchowej troski.

Nuncjusz Apostolski w Polsce, w swym przemówieniu podziękował Bogu za dar kapłaństwa, wierności powołaniu i bogactwa duchowego, które dokonało się przez 50 lat kapłaństwa życia Jubilata. Jubileusz to także, podkreślił Nuncjusz, stanowi okazję do ukazanie piękna życia zakonnego i kapłańskiego oraz zachętę do wspaniałomyślnej odpowiedzi młodych ludzi na głos powołania.

Homilię podczas tej Eucharystii wygłosi ks. abp Józef Michalik – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita przemyski oraz kolega Jubilata z czasu studiów seminaryjnych.

Przypomniał w niej bogate życie i działalność ks. bpa Antoniego Dydycza, które podobne miało wiele podobieństw do życia św. Antoniego Padewskiego, który odznaczał się darem wymowy, był też franciszkańskim zakonnikiem i przełożonym zakonnym.

Mówił również, ze kapłaństwo to nieustanny dialog z Chrystusem, dotyczący miłości. Przypomniał działalność Jubilata jako kapucyna, a następnie biskupa drohiczyńskiego. Przypomniał jego pochodzenie, lata szkole, nowicjat w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów i studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, śluby zakonne oraz dzień 29 czerwca 1963 roku, kiedy to przyjął on święcenia kapłańskie w Łomży z rąk ks. bp. Czesława Falkowskiego.

Mówił o latach, gdy był katechetą w Lublinie i duszpasterzem w Białej Podlaskiej. Wspomniał pełnione wysokie funkcje we władzach zakonnych jako był prowincjał Warszawskiej Prowincji Kapucynów i generalny definitor zakonu w Rzymie, pomagając Kościołowi w krajach komunistycznych.

Mówił, że bł. Jan Paweł II mianował go biskupem diecezji drohiczyńskiej 20 czerwca 1994 roku, sakrę biskupią przyjął 10 lipca 1994 w Drohiczynie z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa Józefa Kowalczyka.

Kaznodzieja przypomniał, że jako biskup drohiczyński odnowił on oblicze diecezji o bogatych tradycjach, mając za swych poprzedników, którzy wiele także wycierpieli wraz z tym terenem. Przypomniał, że Ksiądz Biskup aktywnie włącza się w różne inicjatywy związane z życiem duchowym, społecznym i dziełach materialnych. Podkreślił, że szczyci się on znajomością  z licznymi przedstawicielami władz oraz ludźmi różnych stanów i zawodów, którym jest bliskim przez częste spotkania.

Wystąpienia bp. Dydycza, często transmitowane w środkach społecznego przekazu rozsławiły Drohiczyn i diecezję.

Przypomniał on także, iż zawsze bronił on wartości i wolnych mediów, stając odważnie w ich obronie.  Podziękował on również za to, że nie brakło mu odwagi i mądrości do ukazywanie bólów moralnych, demaskowanie zafałszowań ideologii materialistycznych, które nie różnią się wiele od ideologii komunistycznych. „Nie zawsze budziło to aplauz rządzących, ale budziło to refleksję tam, gdzie winna być budzona” , stwierdził.

Podkreślając zasługi Jubilata w zmaganie się o prawo do obecności Boga w życiu całego narodu, ks. abp Michalik życzył, żeby ten kolejny etap życia, w który wkracza był także sposobnością do odkrywania i dzielenie się owocami łaski Boga.

Życzenia Jubilatowi złożyli też: Prymas Polski ks. abp Józef Kowalczyk, ks. abp Edward Ozorowski oraz przedstawiciele duchowieństwa diecezjalnego, zakonów, władz i rodzin. Odczytano także niektóre życzenia, nadesłane do ks. bpa Dydycza, wśród których znalazły się także życzenia, napisane w ostatnich dnach ziemskiego życia przez ks. kard. Stanisława Nagyego.

Uroczystości zakończyło podziękowanie Jubilata wszystkim, którzy wnieśli jakikolwiek wkład jego formację i życie oraz jego błogosławieństwo.

 

fot. ks. Artur Płachno
dodano: 2013-06-19       data modyfikacji: 2013-09-09 09:29:32       autor: ks. Artur PłachnoJeśli chcesz otrzymywać na skrzynkę pocztowąaktualności KSM, wpisz poniżej swój adres mailowy.