Wtorek 7 kwietnia 2020r.
Imieniny: Hermana, Rufina, Donata
» Wakacyjne obozy KSM dof. przez FSUSR

                 Obozy KSM dofinansowane przez

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Wakacje 2018

Informujemy, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, jak co roku na wakacje pragnąc popularyzować wśród młodzieży aktywną formę wypoczynku w wakacje, jaką jest obóz, oraz zdając sobie sprawę ze słabej sytuacji materialnej rodzin pochodzących z terenów wiejskich, przy współpracy z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, chce umożliwić młodzieży skorzystanie z takiej formy spędzania wolnego czasu, zapraszamy więc do uczestnictwa w obozach formacyjno – rekreacyjnych:


TERMIN

MIEJSCE

RODZAJ WYPOCZYNKU

WIEK

KOSZT

 

23.06. – 03.07.2018 r.

 

MURZASICHLE

Obóz formacyjno - rekreacyjny

10-13 lat

200zł*

 

25.06. – 05.07.2018 r.

 

MURZASICHLE

Obóz formacyjno – rekreacyjny

14-16 lat

200zł*

 

04.07. – 14.07.2018 r.

 

MURZASICHLE

Obóz formacyjno – rekreacyjny

10-13 lat

200zł*

 

06.07. – 16.07.2018 r.

 

MURZASICHLE

 

Obóz formacyjno – rekreacyjny

14-16 lat

200zł*

 

17.07 -27.07.2018r.

 

DROHICZYN

Obóz formacyjno – rekreacyjny

7–12 lat

200zł

 

25.06. – 05.07.2018 r.

 

BROK

 

Obóz formacyjno – rekreacyjny

7-11 lat

200zł

 

07.07. – 17.07.2018 r.

 

BROK

 

Obóz formacyjno – rekreacyjny

12-16 lat

200zł

 

19.07. – 29.07.2018 r.

 

BROK

 

Obóz formacyjno - rekreacyjny

7-11 lat

200zł

12-16 lat

200zł

 

30.07. – 10.08.2018r.

 

BROK

 

Obóz formacyjno - rekreacyjny

12-16 lat

200zł

 

12.08. – 22.08.2018r.

 

BROK

 

Obóz formacyjno - rekreacyjny

9-14 lat

200zł

 

              UWAGA MAMY DODATKOWE TERMINY:
  • 17-27.07.2018r. - MURZASICHLE - 10-13 lat - 200 zł*
  • 21-31.08.2018r. - BROK - 9-14 lat - 200 zł. 
  • 17-27.08.2018r. - DROHICZYN - 9-14 lat - 200 zł.
  •  
Warunki uczestnictwa w obozach

1. Jedno rodziców uczestnika ubezpieczone w KRUS-ie (pełne ubezpieczenie) 
2. Wiek uczestników: 7 lat - 16 lat (2011r. - 2002r.)
3. Zgłoszenia, czyli wypełnią kartę uczestnika, oświadczenie, ankietę kwalifikacyjną, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz aktualne zaświadczenie z KRUS (jednego z rodziców) należy przesłać na adres:
 
BIURO KSM 
ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn
lub dostarczyć osobiście w dniach:
pn. 9.00 - 16.00
wt.-pt.  8.00 - 16.00
 
4. Termin zgłoszeń do zapełnienia miejsc.
5. Osoby, które będą brane pod uwagę w rekrutacji to takie, których pełny komplet dokumentów będzie dostarczony do Biura KSM.
6. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu sie na obóz należy w ciągu 5 dni roboczych (ale nie póxniej niż 7 dni przed rozpoczeciemobozu) wpłacić podaną kwotę osobiście w biurze KSM lub przelewem na konto:
 
KSM Diecezji Drohiczyńskiej
NOWY NUMER KONTA!!! 94 8063 0001 0010 0104 6213 0016
w tytule przelewu należy wpisać tylko: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania uczestnika, termin i miejsce obozu
np. Anna Kowalska, Brańsk, 25.06-05.07.2018r. Brok
 
7. W przypadku nieotrzymania wpłaty w podanym terminie, uczestnik zostanie wykreślony z listy.
* każdy uczestnik jadący w góry zobowiązany jest zabrać ze sobą dodatkową opłatę w wysokości 100zł./os. Płatne przy wsiadaniu do autokaru.

UWAGA!!!
1. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.
2. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!
3. Karty nie wypełnione do końca i bez zaświadczenia z KRUS nie będą brane pod uwagę!!!
4. W razie rezygnacji z wyjazdu na oboz wpłaty nie będą zwracane.
5. Osoby nie zgłoszone wcześniej nie będą przyjmowane.
6. Nie ma zgłoszeń i zapisów telefonicznych!
7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
- odwołania obozów w momencie nieotrzymania dofinansowania ze środków z FSUSR
- zmiany terminów obozów


ZGODĘ NA PRZETRWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH SWOICH I DZIECKA WYPEŁNIAJĄ RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE UBEZPIECZENI W KRUS!

KARTA ZGŁOSZENIOWA
KARTA ZGŁOSZENIOWA DODATKOWE TERMINY