Sobota 4 kwietnia 2020r.
Imieniny: Izydora, Wacława, Platona
» Maryjo, jestem GOTÓW!

                Kim byśmy byli bez historii?? Czy historia to tylko przedmiot w szkole? Czy to tylko fakty, wydarzenia, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu? Nie! Historia to my i to co dzieje się teraz,  ponieważ wczoraj jest historią. Tak jak przed 80 laty nasi przodkowie przybyli do naszej Matki szukając u Niej pomocy i opieki, tak i w miniony weekend na Jasną Górę przybyło ponadtysiąc młodych ludzi zrzeszonych w KSM w całej Polsce.

            Zarządy Diecezjalne KSMspotykają sie na sesjach Krajowej Rady KSM trzy razy w roku. Jednakta sesja która odbywała się w dniach 23 – 25.02.2018 roku  w Częstochowie byławyjątkowa, ponieważ odbyły sie wybory nowego Prezydium Krajowej Rady na kolejne dwa lata, atakżeodbył się Zlot KSM podczas któregozawierzyliśmy KSM Matce BożejCzęstochowskiej. Te niezwykłe wydarzenia zaczęły się już w piątek nieszporami i adoracją Najświętszego Sakramentu, gdzie każdy mógł skorzystać z sakramentupokuty i pojednania.  Czas wspólnej adoracji i modlitwa o światło Ducha Świętegona sobotnie wybory napełniał spokojem i radością.  Po wspólnejmodlitwie nadszedł  czas na obrady podczas których reprezentacje poszczególnych diecezji przedstawiły swoje delegacje,następnie odczytanosprawozdaniemerytoryczne i finansowe Stowarzyszenia, Fundacji dla Młodzieży i wydawnictwa „Gotów”.  Noc jak każda na tego typu spotkaniach była bardzo długa i minęła na nie kończących się rozmowach na różne tematy. To właśnie wtedy Zarządy Diecezjalne wymieniają sie doświadczeniem,  pomysłami a także problemami jakie napotykają w codziennej działalności. Sobotni dzień stał się bardzo ważny dla KSM ponieważ po porannej modlitwie iśniadaniuKomisja Rewizyjna odczytała sprawozdanie i złożyła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium. Następnie nadszedł czas na wybory do XIII kadencji,podczas którychkażdy kandydat musiał się zaprezentować i odpowiedzieć na pytania, któreczęsto bywały trudne. I tak oto podczas tajnych wyborów wybrano nowy skład Prezydium Krajowej Rady KSM i Krajowej Komisji Rewizyjnej w składzie:

Przewodniczący – Patryk Czech, Diecezja Rzeszowska
Z-ca przewodniczącego – Łukasz Feniasz,Archidiecezja Katowicka
Z-ca przewodniczącego - Mateusz Stefaniuk, Diecezja Drohiczyńska
Skarbnik – Piotr Antczak, Archidiecezja Poznańska
Sekretarz – Aleksandra Samula, Diecezja Pelplińska

Przewodniczący KKR - Paweł Kurasz, Diecezja Przemyska,
Z-ca przewodniczącego KKR- Mateusz Kuźniar, Diecezja Przemyska,
Członek KKR - Łukasz Tupaj, Archidiecezja Wrocławska.

          Nowo wybranym członkom wraz z Asystentem Generalnym ks. dr Andrzejem Lubowickim życzymy owocnej współpracy, młodzieńczej wyobraźni i opieki Matki Bożej aby umieli wiernie służyć Bogu Kościołowi i Ojczyźnie. Po wyborach, pełni entuzjazmu i radościudaliśmy się do Częstochowy, gdzie ponad 1200 młodych ludzi zrzeszonych w KSM w całej Polsce przybyło na Zlot. Liczne przybycie to wspaniałe świadectwo młodych poczucia tożsamości organizacyjnej ze Stowarzyszeniem. Nasze wspólne spotkanie rozpoczęliśmy zatrzymując sie nad hasłem TOŻSAMOŚĆ.  Kilka słówwygłosił do na nas Pan dr Marcin Tutek, który wyjaśnił namczym jest tożsamość oraz jak odkryć swoją tożsamość w nowoczesnym świecie. Na koniec konferencji Pan Tutek podkreślił, że to my jesteśmy liderami społecznymi,i to nam przypadło w obowiązku pomagać innym odkrywać ich tożsamość . Następnie głos zabrał ks. Emil Parafiniuk Dyrektor KBO,który podkreśliłrangę wydarzenia zaznaczając że, jeślidziśpowiemy„GOTÓW” to już zawsze będziemy zobowiązani mówić„GOTÓW”. Zwieńczeniem tej części spotkania było wyświetlenie filmu TOŻSAMOŚĆ 1918-2018. Film pokazuję historię KSM-u na przestrzeni lat oraz z jakimi problemami musieli się borykać jego członkowie.

             Kolejnym punktem spotkania była wspólna Msza Święta sprawowana w kaplicy Cudownego Obrazu Pani Jasnogórskiej podczas której przedstawiciele Zarządów Diecezjalnych KSM poszczególnychdiecezji składali na ręce JE ks. abp. Wacława Depo – Metropolicie Częstochowskiemu oraz JE ks. bp. Markowi Solarczykowi - delegatowi KEP ds. KSM Akty Zawierzenia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Następnie przyszedł czas na czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem w Jasnogórskiej Bazylice, które zakończyło się Apelem Jasnogórskim podczas którego został odczytany Akt Zawierzenia KSM. Zawierzenie zakończyło się słowami przyrzeczenia, które wspólnie razem mogliśmy odnowić wypowiadając słowa: „Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie,  czynić dobro ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży”, niech te wypowiedziane po raz kolejny słowa wybrzmiewają w naszych sercach każdego dnia.

            Kolejny dzień obrad to czas decyzji, dzielenia się doświadczeniem i pomysłami. Niedziela na Sesji Zarządów jest dniem wyjazdu, gdzie wszyscy chcą jak najszybciej wyjechać, ponieważ do przejechania mają jeszcze czasem całą Polskę,ale ta niedziela byłainna, nikt się nie śpieszył, każda tematy był omawiany aż do podjęcia konkretnych decyzji które będą najlepsze dla Stowarzyszenia.

          Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich tych, którzy wzięli udział w Sesji Zarządów i Ogólnopolskim Zlocie KSM. Z naszej Diecezji Drohiczyńskiejrównież nie zabrakłodelegacji na Krajowej Sesji, a takżenaZlocie w którym udział wzięło ok 60 osób.

Pamiętajmy ze nasza tożsamość kształtuje się przez ciężką pracę nad sobą, czegożyczymy wszystkim KSM-owiczom zrzeszonym w Stowarzyszeniu. I pamiętajmy o jednym „ Miejmy Polskę w sercu” !

dodano: 2018-03-01        czytano: 1122 razy        autor: Wioleta Pietraszko
Jeśli chcesz otrzymywać na skrzynkę pocztowąaktualności KSM, wpisz poniżej swój adres mailowy.