Sobota 4 kwietnia 2020r.
Imieniny: Izydora, Wacława, Platona
» Zjazd diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i wybory uzupełniające
         Dnia 21 października 2017 roku w Miedznie, odbył się Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży połączony z wyborami uzupełniającymi na Członków Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej VII kadencji. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od Mszy Świętej sprawowanej w Miedzeńskim Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych. Mszy św. przewodniczył Zastępca Asystenta Diecezjalnego KSM ks. Sylwester Falkowski a w koncelebrze odprawiali również Księża Asystenci Parafialnych Oddziałów z Jabłonny Lackiej i Miłkowic Maciek. Słowa przywitania i krótki rys historyczny Sanktuarium skierował do nas ks. Kustosz Jarosław Górski. Po zakończonej Eucharystii każdy miłą możliwość ucałowania relikwii św. Stanisława Kostki oraz bł. Karoliny Kózkówny – patronów KSM, oraz św. Jana Pawła II.
         Następnie Druhny i Druhowie udali się do „Zajazdu Miedzna” na kolejną część żeby dokonać wyborów. Zgłosiło się sześciu kandydatów, którzy w kilku zdaniach
opowiedzieli o sobie. Następnie powołano komisję skrutacyjną i przystąpiono do głosowania. W pierwszej części poprzez głosowanie tajne zostały wybrane osoby do Zarządu Diecezjalnego a w drugiej wybierany był Członek Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej. Dwie osoby z każdego oddziału miały za zadanie wyłonić swoich przedstawicieli. Zdecydowano, że do obecnego składu Zarządu Diecezjalnego dołączą: Anna Żuromska i Sebastian Tabaczek, natomiast do Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej - Małgorzata Lipińska.
        Kolejnym punktem była comiesięczna Rada Prezesów i Księży Asystentów, podczas której Zarząd przedstawił najbliższe wydarzenia i najważniejsze sprawy.
           Na koniec wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez oddział KSM Miedzna. W tym samym czasie gdy Druhny i Druhowie prowadzili rozmowy w kuluarach, nowy skład Zarządu spotkał się aby się ukonstytuować. Po naradach i wysłuchaniu opinii skład Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej wygląda następująco:
- Prezes Zarządu Diecezjalnego – Mateusz Stefaniuk  par. Sarnaki
- Z-ca Prezesa Zarządu Diecezjalnego – Wioleta Pietraszko par. Chojewo
- Członek Delegat na Krajową Radę – Emilia Sobieska par. Brańsk
- Sekretarz Zarządu Diecezjalnego – Anna Żuromska par. Hajnówka Podwyższenia Krzyża
- Z-ca Sekretarza Zarządu Diecezjalnego – Sebastian Tabaczek par. Jabłonna Lacka
- Skarbnik Zarządu Diecezjalnego – Kamila Dębska par. Korytnica
- Członek Zarządu Diecezjalnego – Paweł Żuromski par. Hajnówka Podwyższenia Krzyża Św.
- Przewodniczący Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej – Łukasz Pietraszko par. Chojewo
- Z-ca Przewodniczącego Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej – Anna Ołowska – par. Węgrów Klasztor
- Członek Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej – Małgorzata Lipińska par. Ostrówek

        Składamy serdeczne gratulacje osobom nowo wybranym do Zarządu Diecezjalnego oraz życzymy potrzebnych łask Bożych na dalsze działanie w Służbie Bogu i Ojczyźnie. Szczególne słowa podziękowań kierujemy w stronę młodzieży z ks. Piotrem Karwowskim Asystentem z Oddziału KSM Miedzna, za mile spędzony czas oraz wysiłek włożony w organizację Zjazdu Diecezjalnego i wybory do Zarządu Diecezjalnego.


dodano: 2017-10-23        czytano: 1022 razy        autor: KSM Miłkowice Maćki
Jeśli chcesz otrzymywać na skrzynkę pocztowąaktualności KSM, wpisz poniżej swój adres mailowy.