Wtorek 7 kwietnia 2020r.
Imieniny: Hermana, Rufina, Donata
» Rekrutacja uczestników projektu

 
 Ruszyła rekrutacja uczestników projektu 
„Młodzi dla środowiska”

 
     Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i założonymi dokumentami, poprawne wypełnienie formularzy i dostarczenie ich do biur projektu. Warunkiem udziału w działaniach projektowych jest złożenie kompletu dokumentów opisanych w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie obligatoryjnie dołączają Kartę Kwalifikacyjną.

      Dokumenty rekrutacyjne znajdują się TUTAJ.


     Rekrutację prowadzimy w oparciu o obszary chronione z terenów diecezji. Proponowane terminy udziału dla konkretnych diecezji:
     
 
    Termin 26.06.-02.07.2017r. - obszary chronione na terenie Diecezji Drohiczyńskiej: 
Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in.- Dolina Liwca, Dolina Kostrzynia, Ostoja Nadbużańska, Ostoja Nadliwiecka, Dolina Dolnego Bugu, Białowieski Park Narodowy, Puszcza Biała

    Termin 03-09.07.2017r. - obszary chronione na terenie Diecezji Siedleckiej: 
Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. Dolina Liwca , Dolina Kostrzynia, Ostoja Nadbużańska, Ostoja Nadliwiecka, Dolina Dolnego Bugu, Puszcza Biała.
 
    Termin 10-16.07.2017r. - obszary chronione na terenie Diecezji Sandomierskiej: 
Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m. in. Puszcza Sandomierska.

    Termin 17-23.07.2017r. - obszary chronione na terenie Archidiecezji Częstochowskiej: 
Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in.: "Beskid Mały", obszar Natura 2000 "Beskid Śląski", obszar Natura 2000 "Dolina Górnej Wisły", obszar Natura 2000 "Stawy Wielikąt i Las Tworkowski, park krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd

    Termin 24-30.07.2017r. -  obszary chronione na terenie Archidiecezji Łódzkiej:
Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. Bolimowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy, Międzyrzecza Warty i Widawki, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Załęczański Park Krajobrazowy, Sulejowski Park Krajobrazowy, Spalski Park Krajobrazowy, Przedborski Park Krajobrazowy

   Termin 31.07-06.08.2017r. -  obszary chronione na terenie Diecezji Rzeszowskiej:
Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione m.in. Magórski Park Narodowy

    Termin 07-13.08.2017r. -  obszary chronione na terenie Archidiecezji Lubelskiej:
Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. Nadbużański Obszar Chronionego krajobrazu, Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu, Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu, Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu, Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu, Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi, Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór, Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza, Obszar Chronionego Krajobrazu Annówka, Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu, Dołhobyczewski Obszar Chronionego Krajobrazu, Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu.
 
    Termin 14-20.08.2017r. -  obszary chronione na terenie Diecezji Świdnickiej:
 Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. Obszary ochrony siedlisk (SOO) i jeden obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO), OSO zbiornik Mietkowski, SOO Wzgórze Niemiczańskie

    Termin 21-27.08.2017r. -  obszary chronione na terenie Diecezji Płockiej:
Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej, Obszar Chronionego Krajobrazu Równina Raciąska

    Termin 16-22.08.2017r. -  obszary chronione na terenie Archidiecezji Lubelskiej:
Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. Nadbużański Obszar Chronionego krajobrazu, Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu, Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu, Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu, Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu, Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi, Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór, Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza, Obszar Chronionego Krajobrazu Annówka, Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu, Dołhobyczewski Obszar Chronionego Krajobrazu, Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu

    Termin 24-30.08.2017r. -  obszary chronione na terenie Diecezji Radomskiej:
Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. Dolina Kosówki, Obszar Chronionego Krajobrazu „Iłża Makowiec”

    Termin 20-26.07.2017r. -  obszary chronione na terenie Archidiecezji Krakowskiej:
Natura 2000, parki narodowe i inne obszary chronione w tym m.in. obszary chronionego krajobrazu: OCHK Wyżyny Miechowskiej, Bratucicki OCHK, Radosławsko-Wierzchosławicki OCHK, OCHK Zachodniego Pogórza Wiśnieckiego, OCHK Wschodniego Pogórza Wiśnieckiego, OCHK Pogórza Ciężkowickiego, Południowomałopolski OCHK
 
     
    W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o wiadomość e-mail lub telefon. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.
 
 
  


 

dodano: 2017-06-08        czytano: 588 razy        autor: admin
Jeśli chcesz otrzymywać na skrzynkę pocztowąaktualności KSM, wpisz poniżej swój adres mailowy.