Sobota 4 kwietnia 2020r.
Imieniny: Izydora, Wacława, Platona
» Młodzi dla środowiska - projekt ogólnopolski
Młodzi dla środowiska, to nowa inicjatywa, która zrodziła się w Diecezji Drohiczyńskiej a swym zasięgiem obejmuje całą Polskę. 


 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej jest inicjatorem i realizatorem projektu z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej pod nazwą „Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji. Młodzi dla środowiska”. Jest to przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. 

      W ramach projektu przygotowaliśmy szereg inicjatyw, które realizowane będą do końca 2018 roku. Planowane działania, to przede wszystkim:
- Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej,
- Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej na rzekach,
- Warsztaty dla rodzin mających dzieci w edukacji domowej,
- Kurs Trenerów Ekologii i Ochrony Środowiska dla nauczycieli i liderów środowisk młodzieżowych,
- Ekologiczna Pielgrzymka – Edukacja w Drodze,
- Zintegrowana Platforma Cyfrowej Edukacji Ekologicznej (połączenie platformy informacyjno - promocyjnej z platformą edukacyjną (funkcjonującą w formule e-learning)
- przyrodniczy biuletyn elektroniczny
- eventy, spotkania informacyjne, szkoleniowe i konferencje.
 
     Dzieci i młodzież z całej Polski zaprosimy do udziału w konkursach:
- Dziecięce Porady na Dorosłych Odpady – konkurs na wykonanie instrukcji segregowania odpadów,
- Energiczna Maskotka – konkurs na projekt maskotki promującej energię odnawialną,
- Energia Drzemie w Komiksie – konkurs na komiks o energii odnawialnej,
- Zatrzymane w Kadrze – konkurs fotograficzny inspirowany polskimi rzekami dotyczące zagadnień ekologicznych.

     Zwieńczeniem projektu będzie ogólnopolska konferencja pod hasłem „Naturalnie... Polska”.

     Każde z tych działań służyć będzie realizacji strategicznego celu projektu, którym jest wzmocnienie narzędzi, służących ochronie przyrody, poprzez aktywną edukację na rzecz budowania potencjału i integracji grup oraz środowisk mających znaczący wpływ na przyrodę. Nasze cele, to również upowszechnienie wiedzy i informacji na temat ochrony przyrody, jak też obowiązkach i prawach społeczeństwa w tym zakresie. To także aktywizacja uczestników projektu poprzez angażowanie ich w realizację opisanych wyżej działań praktycznych. 
 
Projekt obejmuje swym zasięgiem całą Polskę, tj. wszystkie obszary chronione, bez względu na formę i zakres tej ochrony. Poszczególne działania związane z realizacją projektu będą realizowane w oparciu o dane i bazę dwóch najbliższych nam obszarów „Natura 2000”, tj. Puszczy Białej i Puszczy Białowieskiej. Ponadto w zakresie zainteresowania projektu są też następujące obszary chronione: Dolina Dolnego Bugu, Ostoja Nadbużańska, Dolina Liwca, Ostoja Nadliwiecka, Dolina Kostrzynia, leżące na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego.
 
Drohiczyńska młodzież swoje działania kieruje do społeczności lokalnych obszarów chronionych, zaś bezpośrednimi uczestnikami projektu bedą dzieci i młodzież szkolna w wieku 7 - 19 lat, w tym uczniowie objęci edukacją domową, oraz studenci, edukatorzy domowi, nauczyciele i wykładowcy akademiccy. W projekcie zakładamy również udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i zagród ekologicznych, członków innych organizacji pozarządowych i samorządowych oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są ochroną przyrody oraz edukacją ekologiczną. Preferowane będą osoby mieszkające na terenie obszarów Natura 2000 czy innych obszarów chronionych lub w jakiś sposób z nimi powiązane i zgłaszające chęć udziału w projekcie.
 
Chcemy z naszymi działaniami dotrzeć do wszystkich osób, którym bliskie są sprawy naszego środowiska. 


Patroni honorowi:
        JE Biskup Tadeusz Pikus Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej 
 
        Antoni Pacyfik Dydycz Biskup Senior Diecezji Drohiczyńskiej
 
        Biskup Marek Solarczyk Krajowy Duszpasterz Młodzieży
     
            Minister Środowiska
   
      Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
   
       Minister Edukacji Narodowej

       Wojewoda Podlaski

         Wojewoda Mazowiecki

          Wojewoda Lubelski
 


 
 
Patroni medialni:
        Katolickie Radio Podlasie 
     
          Portal Regionalny Podlasie24.pl
      
           Młodzieżowa Agencja Informacyjna
     
         Katolicki Miesięcznik dla Młodzieży WZRASTANIE 
     
        Tygodnik Katolicki Niedziela
      
         Serwis Internetowy OPOKA „Laboratorium Wiary i Kultury”Młodzi dla środowiska 

Jeśli są Ci bliskie sprawy naszego środowiska
Jeśli chcesz dołączyć do katolickiej drużyny młodych ekologów
Jeśli masz pytania, wątpliwości lub sugestie związane z projektem „Młodzi dla środowiska”
 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:
 
Biuro Projektu
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn
Tel. kom. 536 165 500
Tel. stacjonarny 85 655 77 55
http://www.ksm-drohiczyn.pl/
 
Marek Antoniuk - koordynator projektu
koordynator@mlodzidlasrodowiska.pl

Ks. Andrzej Lubowicki - koordynator projektu
a.lubowicki@ksm-drohiczyn.pl oraz koordynator@mlodzidlasrodowiska.pl
 
Katarzyna Zawadzka - asystent koordynatora projektu 
biuro@mlodzidlasrodowiska.pl
tel. kom. 536 119 500
 
Agnieszka Bolewska Iwaniuk - specjalista ds. promocji i działań informacyjnych
promocja@mlodzidlasrodowiska.pl
 
Emilia Sobieska - specjalista ds. rekrutacji i organizacji szkoleń
e-mail:rekrutacja@mlodzidlasrodowiska.pl
 
Cezary Klimaszewski - informatyk, specjalista ds. administrowania stronami www
informatyk@mlodzidlasrodowiska.pl 
 

dodano: 2017-05-17        czytano: 851 razy        autor: admin
Jeśli chcesz otrzymywać na skrzynkę pocztowąaktualności KSM, wpisz poniżej swój adres mailowy.