Czwartek 17 stycznia 2019r.
Imieniny: Antoniego, Jana, Sabiniana
»  Świetlica Środowiskowa - Promyk Dnia w Sokołowie Podlaskim
Świetlica środowiskowa „Promyk Dnia” w Sokołowie Podlaskim działa dzięki inicjatywie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej i Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Celem działań naszej świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki w miłym i bezpiecznym otoczeniu, stworzenie warunków do odpoczynku, relaksu i nauki własnej, a także rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. To także kształtowanie odpowiednich postaw wobec ojczyzny, rodziny, najbliższego otoczenia oraz środowiska przyrodniczego.
W zajęciach świetlicowych dzieci i młodzież uczy się współpracy, pomocy innym, a także przestrzegania norm i zasad w życiu codziennym oraz podczas zajęć tematycznych, gier i zabaw. Podczas zajęć świetlicowych szczególną uwagę zwraca się na kształtowanie pozytywnych postaw wobec kolegów, umiejętność współpracy dziecka w grupie i z grupą. Wszystko to, jest możliwe dzięki pracy opiekunki świetlicy i wolontariuszy.
W ramach działalności świetlicy prowadzone są również koła zainteresowań, do których należą m.in.: zajęcia plastyczne i zajęcia z robotyki gdzie dzieci mogą wykazać się nie tylko zdolnościami manualnymi ale także swoją własną pomysłowością i inwencją twórczą. W słoneczne i ciepłe dni dzieci jeżdżą na krótkie wycieczki, zwiedzając najbliższą okolicę, chodzą na basen, grają w piłkę. Uczestniczą także w konkursach plastycznych.
Dzięki temu uczą się współpracy, wzajemnej pomocy, a spotkania w świetlicy oraz wspólne wyjazdy integrują dzieci oraz pozwalają im ciekawie spędzić wolny czas.
Ważne jest, aby każde dziecko miało szansę na prawidłowy rozwój i dobry start w dorosłe życie. Znaczącą rolę odgrywa miejsce, gdzie młody człowiek rozwija swoje zainteresowania, czuje się bezpiecznie i poznaje otaczający go świat. Szczególnie jest to ważne w obecnej dobie kryzysu w funkcjonowaniu rodziny. Takim miejscem może być dla nich właśnie świetlica środowiskowa „Promyk Dnia”.
Formy pracy realizowane w naszej świetlicy, to:
  • pogadanki tematyczne i wychowawcze, dyskusje;
  • zajęcia czytelnicze i recytatorskie;
  • zajęcia plastyczne, techniczne;
  • zajęcia muzyczne, umuzykalniające, wyciszające i relaksujące;
  • gry i zabawy dydaktyczne, gry planszowe i stolikowe;
  • imprezy, konkursy i turnieje.
PRZEKONAJ SIĘ SAM JAK JEST NA NASZEJ ŚWIETLICY!
ZAPRASZAMY!


Jeśli chcesz otrzymywać na skrzynkę pocztowąaktualności KSM, wpisz poniżej swój adres mailowy.