Diecezjalny Dzień Młodzieży - DROHICZYN.

Termin:
2020-09-14 do 2020-09-14
Koszt uczestnictwa:5 zł.
Miejsce wydarzenia:Drohiczyn,
Dokładny adres:ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn
Opis:

https://katecheza.drohiczynska.pl/aktualnosci/niecodzienny-diecezjalny-dzien-mlodziezy-online-w-czasach-pandemii/

 

Niecodzienny Diecezjalny Dzień Młodzieży – ONLINE w czasach pandemii.

 

Podczas trwającego X Tygodnia Wychowania, w poniedziałek 14 września będziemy obchodzili Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Co roku w tym dniu młodzież z całej diecezji przeżywa swoje święto. Przybywała ze wszystkich parafii i licznie gromadziła się przy krzyżu wraz z pasterzem diecezji, by oddać Jezusowi całe swoje życie, powierzyć Mu rozpoczynający się rok szkolny i prosić o błogosławieństwo.

 

Z racji pandemii nie mamy możliwości spotkania w dotychczasowej formie, ale o dziwo możemy spotkać się w zaskakująco dużej grupie dzięki mediom społecznościowym.

 

Będzie go można przeżyć w nadzwyczajnej jedności z rówieśnikami podczas lekcji religii w szkole. Na katechezę dla uczniów z klas VII-VIII oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych w dniu 14 września lub w kolejne dni Tygodnia Wychowania został przygotowany specjalny scenariusz. Katecheza: Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego obok konspektu przewiduje film, który został nagrany specjalnie na tegoroczny Dzień Młodzieży. Wszystkie materiału są do pobrania z naszej strony. Film można odtworzyć online z YouTube lub pobrać wcześniej na komputer.

 

Drodzy Katecheci, Księża, Siostry Zakonne i osoby świeckie realizujący misję głoszenia Ewangelii dołóżmy starań, aby młodzież nam powierzona mogła przeżyć na szkolnej katechezie spotkanie z rówieśnikami przy krzyżu Chrystusa.

 

Zapraszam z serca na katechezę o krzyżu – najpiękniejszym i najtrudniejszym symbolu naszej wiary.

 

ks. Piotr Jarosiewicz

Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej

 

FILM na katechezę – trwa 30 min.

FILM – znajduje się na You Tubie, na naszej stronie: Diecezja Drohiczyńska:

Wpisać należy: Diecezjalny Dzień Młodzieży

Lub kliknąć: https://www.youtube.com/watch?v=4d_5ZlCK1UA

 

 Link do filmiku, który można pobrać z dysku. Zajmuje mniej miejsca niż oryginał.

https://drive.google.com/file/d/1V5kqPRHNNqT3jfZbwkLyYaimAU4RE8RN/view?usp=sharing 

 

GŁOSIMY CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO.

DIECEZJALNY DZIEŃ MŁODZIEŻY DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ 2020

W CZASACH PANDEMII ONLINE.

 

Cele katechetyczne

- Ukazanie wartości krzyża w życiu chrześcijanina.

- Kształtowanie postawy czci i szacunku wobec krzyża.

- Budowanie świadomości przynależności do wspólnoty Kościoła drohiczyńskiego.

 

Treści nauczania

- Diecezjalny Dzień Młodzieży

- Męka i śmierć krzyżowa Jezusa Chrystusa

- Adoracja krzyża

- Tekst biblijny 1 Kor 1, 23-24

 

Wymagania

Uczeń:

- wskazuje teksty biblijne i pozabiblijne mówiące o krzyżu Jezusa Chrystusa,

- wymienia różne sposoby oddawania czci krzyżowi,

- wyjaśnia znaczenie śmierci Jezusa na krzyżu,

- omawia najczęstsze problemy młodych ludzi i sposoby radzenia sobie z nimi,

- uzasadnia potrzebę budowania osobistej relacji z cierpiącym Jezusem,

- uzasadnia potrzebę odmawiania modlitw i uczestniczenia w nabożeństwach, w czasie

których oddawana jest cześć krzyżowi Pana Jezusa.

 

Postawy

Uczeń:

- aktywnie włącza się z rówieśnikami w odszukanie, oczyszczenie, odnowienie i upiększenie

przydrożnych krzyży,

- oddaje cześć krzyżowi,

- pogłębia swoją więź z Biskupem i młodzieżą należącą do wspólnoty Kościoła

drohiczyńskiego.

 

Metody i formy pracy:

- Rozmowa kierowana, analiza tekstu biblijnego, refleksja, celebracja, modlitwa, praca z

tekstem, praca z filmem i wideoklipem, redagowanie wpisu na fb i twitterze, praca w grupach, praca indywidualna.

 

Środki dydaktyczne:

– Nagrany film.

– Rzutnik, laptop, dobre nagłośnienie.

– Teksty piosenki do pracy w grupach.

– Kartki do pracy indywidualnej dla ucznia. (mogą być wlepki)

– Kartki do pracy w grupach A4.

– Wydrukowana modlitwa dla każdego ucznia do wklejenie do zeszytu,

– Pismo Święte,

– Krzyż.

 

FILM – znajduje się na You Tubie, na naszej stronie: Diecezja Drohiczyńska:

Wpisać należy: Diecezjalny Dzień Młodzieży

Lub kliknąć: https://www.youtube.com/watch?v=4d_5ZlCK1UA&t=839s

Lub kliknąć: https://www.youtube.com/watch?v=4d_5ZlCK1UA

 

Link do filmiku, który można pobrać też z dysku na swój komputer.

Zajmuje mniej miejsca niż oryginał.

https://drive.google.com/file/d/1V5kqPRHNNqT3jfZbwkLyYaimAU4RE8RN/view?usp=sharing

 

 

I. SZUKAM TEGO, CO WAŻNE.

 

1. Modlitwa.

2. Wprowadzenie w Diecezjalny Dzień Młodzieży 2020 – ks. Piotr Jarosiewicz (0.00 – 3.15)

3. Przesłanie do młodzieży Pasterza Diecezji - Ks. Biskup Piotr Sawczuk. (3.31- 6.00)

 

II. ROZWAŻAM I ZDOBYWAM.

 

1. Uroczyste odczytanie fr. Pisma Świętego: (6.01- 6.28)

„Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani mocą Bożą i mądrością Bożą”. (por. 1 Kor 1, 23-24).

 

 

2. „Krzyż i cierpienie w moim życiu” cz.1 - konferencja ks. Mateusz Roguski i ks. Mateusz Gołoś. Konferencja podzielona na dwie części, pomiędzy którymi jest praca w grupach. (6.29- 9.33 – pierwsza część konferencji).

 

3. a. Praca w grupach (alternatywnie):(9.35 – 10.58).

Uczniowie mają za zadnie wypisać na kartkach w grupach, a następnie odpowiedzieć na pytania:

- Z czym młodzi ludzie sobie najczęściej nie radzą.?

- W co uciekają?

- Czy na dłuższą metę ta ucieczka przynosi spodziewany skutek, sukces?

 

3. b. Praca w grupach (alternatywnie): (11.06 – 16.30).

Uczniowie w oparciu o KILP: „Złoto” w grupach wypisują na kartkach, w co młodzi ludzie najczęściej wchodzą, w jakie używki, uzależnienia.

- Proponuję najpierw puścić klip:  Złoto ks. Piotra Jarosiewicza,

- Potem rozdać tekst piosenki z teledysku(załącznik nr 4) i jeszcze raz puścić KLIP.

- Dać chwilę czasu, by wypisali i potem głośno przeczytali.

4. „Krzyż i cierpienie w moim życiu” cz.2 - konferencja ks. Mateusz Roguski i ks. Mateusz Gołoś..(16.31 – 25.32).                                                                                     

5. Pytania do refleksji lub do rozmowy kierowanej, albo do rozmowy w parach:(25.33 – 26.15).

- Jakie dzisiaj jest Twoje największe cierpienie...?

- Co chcesz z nim dalej zrobić..?

- Od kiedy cierpisz.. ?

- Z czym sobie nie radzą młodzi ludzie w życiu..?

 

      III.ZOSTAJĘ UBOGACONY I DZIAŁAM:

 

1.Celebracja

- Wprowadzenie w celebrację -  ks. Piotr Jarosiewicz (26.18 – 27.21)

- Uroczyste odczytanie tekstu Pisma Świętego - nagrany: (27.22 – 28.43)

 „Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan,  dla tych zaś,  którzy są powołani- mocą Bożą i mądrością Bożą”

 

-Tekst modlitwy – wyświetlony i rozdany młodzieży do wklejenia do zeszytu:

 

„O Krzyżu święty! U stóp Twoich składam duszę moją, serce moje, wszystkie myśli moje, a

spoglądając na Jezusa Chrystusa na Tobie zawieszonego, na Maryję pod Tobą stojącą, łączę

moje cierpienia. O Krzyżu święty! Zbaw mnie, zbaw wszystkich miłych mojemu sercu, zbaw

przyjaciół i nieprzyjaciół moich, ochraniaj nasz Kościół święty, ochraniaj nas od powietrza,

ognia i wojny. Spraw to swoją świętą mocą. Byśmy twoją moc wychwalali wszyscy, za

Twym światłem postępowali przez całe życie i na wieki oglądali w niebie Zbawiciela Pana. O

Krzyżu święty! Krzyżu Chrystusowy! Zasłoń mnie od wszelkich niebezpieczeństw duszy i

ciała i zbaw mnie na wieki. Amen”.

 

2. Rozmowa kierowana o miejscu i znaczeniu krzyża w przestrzeni publicznej i życiu

katechizowanych.

Nauczyciel pyta uczniów o miejsca, w których spotykają krzyże w swoim życiu, o znaczeniu

krzyża w szkole, w domu, na rozstaju dróg… Rozmawia o symbolice krzyża i wartości

płynącej z osobistej relacji do niego. Zwraca uwagę na potrzebę okazywania szacunku

krzyżowi w miejscach publicznych, przez godne zachowanie, a także troskę o godny wygląd

krzyży w ich otoczeniu.

 

3. „Krzyż, który mijam codziennie” – p. Dorota Koroś z uczniami Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie. (28.45 – 30.00).

 

4. Uczniowie na zakończenie katechezy odmawiają wspólnie modlitwę „Któryś za nas

 cierpiał rany” i świadomie wykonują znak krzyża. Jeżeli na lekcji religii jest obecny kapłan,

to może udzielić błogosławieństwa.

 

 

PRACA DOMOWA:

 

1. W swojej okolicy odszukaj przydrożny krzyż i uprzątnij jego otoczenie, przyozdób go oraz pomódl się za cały rozpoczynający się rok, prosząc o Boże błogosławieństwo.

Jeśli jest możliwość, można zrobić zdjęcie i przesłać na: mlodziez@drohiczynska.pl

 

2. Na podstawie cytatów o krzyżu ( załącznik nr 3.) przygotuj przesłanie do swoich rówieśników, które może zostać umieszczone jako wpis na twitterze lub facebooku.

 

3. Zadanie, by w domu przed krzyżem pomodlić się, dziękując Jezusowi za Jego krzyż.

4. Wracając do domu, mijając krzyż, oddaj Mu część (ukłon, modlitwa, znak krzyża).

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1.Modlitwa

„O Krzyżu święty! U stóp Twoich składam duszę moją, serce moje, wszystkie myśli moje, a spoglądając na Jezusa Chrystusa na Tobie zawieszonego, na Maryję pod Tobą stojącą, łączę moje cierpienia. O Krzyżu święty! Zbaw mnie, zbaw wszystkich miłych mojemu sercu, zbaw przyjaciół i nieprzyjaciół moich, ochraniaj nasz Kościół święty, ochraniaj nas od powietrza, ognia i wojny. Spraw to swoją świętą mocą. Byśmy twoją moc wychwalali wszyscy, za Twym światłem postępowali przez całe życie i na wieki oglądali w niebie Zbawiciela Pana. O Krzyżu święty! Krzyżu Chrystusowy! Zasłoń mnie od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała i zbaw mnie na wieki. Amen”.

 

2.  Fragment Pisma Świętego do wydrukowania do wklejenia do zeszytu dla uczniów:

„Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani mocą Bożą i mądrością Bożą”. (por. 1 Kor 1, 23-24).

 

3.Teksty i cytaty o krzyżu:

 

„Miłości bez Krzyża nie znajdziecie, a Krzyża bez Miłości nie uniesiecie”. Św. Jan Paweł II,

 

„Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za Mną, nie może być moim uczniem”.  Łk 14,27,


„Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.”

Św. Paweł (Ga 6,14)

 

 „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.”

Św. Paweł (Hbr 12,2)

„Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.”

Św. Paweł (1 Kor 1, 18)

 

„Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.”

Mt 16, 24

Kto nie widzi celu swojej podróży, niech nigdy nie oddala się od krzyża, a sam krzyż będzie go prowadził. (Św. Augustyn)

 

4. Tekst klipu do pracy w grupach:

ZŁOTO

 

Są w tobie 2 wilki dobry i zły – wygra ten którego będziesz karmił....

 

Sznyty na rękach, na udach i brzuchu

Nowe Nacięcia mniej czuć  - przy kolejnym buchu...

 

Czy da się wyrwać od  tego rytuału?

Co chce wyryć rytm  - twemu jeszcze zdrowemu ciału

 

Trudne to gdy- gdy nie masz z nikąd wzorca

Człek wtedy wszystko łyka jak młody biorca

 

Świat  jest niewinny, chcesz  tylko spróbować,

Koleżkom w szkole  po po prostu - zaimponować 

 

 

Diecezjalny Dzień Młodzieży - DROHICZYN.

Zobacz także:

2020-10-03
Siemiatycze
2020-10-10 do 2020-10-10
Warszawa
2020-10-12 do 2020-10-15
Brok
2020-10-17 do 2020-10-17
Drohiczyn,
2020-10-23 do 2020-10-25
Drohiczyn

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 655 77 55
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009