Zarząd Diecezjalny

Skład Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej na lata 2018-2020:

 

ZARZĄD DIECEZJALNY

 

PREZES ZARZĄDU
DIECEZJALNEGO

Mateusz Stefaniuk  

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DIECEZJALNEGO

Kamila Dębska

 CZŁONEK DELEGAT ZARZĄDU DIECEZJALNEGO

Wioleta Pietraszko

  m.stefaniuk@ksm-drohiczyn.pl    k.debska@ksm-drohiczyn.pl w.pietraszko@ksm-drohiczyn.pl
 
     
SEKRETARZ ZARZĄDU DIECEZJALNEGO SKARBNIK ZARZĄDU
DIECEZJALNEGO
CZŁONEK ZARZĄDU
DIECEZJANEGO
Emilia Sobieska Anna Żuromska Barbara Kuchta
e.sobieska@ksm-drohiczyn.pl a.zuromska@ksm-drohiczyn.pl bkuchta4@wp.pl

 

 

DIECEZJALNA KOMISJA REWIZYJNA

 

PRZEWODNICZĄCY

DIECEZJALNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

DIECEZJALNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

   CZŁONEK

      DIECEZJALNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Łukasz Pietraszko Sebastian Tabaczek Anna Ołowska
lpietraszko5@gmail.com sebastian.tabaczek2@o2.pl anta890@interia.pl
     
     
 

DIECEZJALNY KSIĄDZ ASYSTENT

 
  ks.Tomasz Przewoźny  
  xtprzewozny@gmail.com  
   

      

 • PREZES ZARZĄDU - Mateusz Stefaniuk
  PREZES ZARZĄDU - Mateusz Stefaniuk
 • Zastępca Prezesa - Kamila Dębska
  Zastępca Prezesa - Kamila Dębska
 • Delegat - Wioleta Pietraszko
  Delegat - Wioleta Pietraszko
 • Sekretarz - Emilia Sobieska
  Sekretarz - Emilia Sobieska
 • Skarbnik - Anna Żuromska
  Skarbnik - Anna Żuromska
 • Członek zwyczajny - Barbara Kuchta
  Członek zwyczajny - Barbara Kuchta
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - łukasz Pietraszko
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - łukasz Pietraszko
 • Zastępca Przewodniczącego - Sebastian Tabaczek
  Zastępca Przewodniczącego - Sebastian Tabaczek
 • Członek Komisji - Anna Ołowska
  Członek Komisji - Anna Ołowska
 • Asystent - ks.Tomasz Przewoźny
  Asystent - ks.Tomasz Przewoźny

 

BIURO Stowarzyszenia,
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

tel./fax 85 655 77 55
502 599 864
e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl

NIP: 823-14-56-106

konto bankowe: BS Brańsk
89 8063 0001 0010 0104 6213 0009